مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،تحصیل،سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل،مهاجرت به کانادا از طریق ویزای کار،مهاجرت به کانادا از طریق وکیل مهاجرتی کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،مهاجرت به کانادا از طریق کار،مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل،مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی،مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری،مهاجرت به کانادا از طریق اسکیل ورکر از روشهای مرسوم برای اخذ اقامت دائم کانادا می باشد. مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت دائم یکی از انتخاب های متقاضیان زندگی ،کار و اخذ پاسپورت کشورهای خارجی می باشد. قرارگرفتن اعتبار پاسپورت کانادا در رده چهارم جهان و مسافرت به 154 کشور بدون نیاز به ویزا یکی دلایل انتخاب این کشور برای زندگی می باشد.سیستم آموزش و پرورش ،استفاده از تجهیزات و استاندارهای نوین آموزشی،وجود دانشگاههای معتبر با رنکینگ بالا،یادگیری دو زبان انگلیسی و فرانسه در این کشور از دیگر امتیازات انتخاب کانادا برای زندگی ،تحصیل می باشد.همچنین رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی یکی دیگر از انتخاب این کشور بری زندگی می باشد. متقاضیان مهاجرت به کانادا می بایست متناسب با توجه به شرایط خود یکی از روشهای مهاجرت به کانادا برای اخذ اقامت کانادا را انتخاب نمایند.کانادا دارای برنامه های متنوع مهاجرتی می باشد که هر کدام از این برنامه ها امتیاز بندی و شرایط مورد نظر خود دار. برنامه های مهاجرتی کانادا برای تامین نیازهای مختلف تخصصی ،فرهنگی و اقتصادی این کشور تنظیم شده است.در ادامه سعی شده برنامه های مرسوم مهاجرتی کاناداو روشهای مختلف اخذ اقامت دائم بصورت اجمالی معرفی گردد تا متقاضیان بتوانند با توجه به شرایط خود مناسب ترین روش را برای مهاجرت به کانادا انتخاب نمایند.

وکیل مهاجرتی کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق فدرال

متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق فدرال می بایست از فاکتورهای سن،تحصیلات،سابقه کار،مدرک آیلتس امتیزا مورد نیاز خود را کسب نمایند. مهاجرت به کانادا از طریق فدرال توسط سه روش زیرامکانپذیر است.

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،کار،تحصیل و سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا از طریق مهارت و تخصص کاری (اسکیل درکر فدرال)

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،کار،تحصیل و سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا از طریق تجربه کانادایی

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،کار،تحصیل و سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا از طریق فنی حرفه ای

وکیل مهاجرتی کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق اسکیل ورکر استانی

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های اسکیل ورکر استانی با توجه به هر ایالت و استان کانادا شرایط خاص خود را دارد.کانادا دارای برنامه های مختلف استانی می باشد که اکثرا" یکی از شرایط مورد نیاز آنها تحصیل در کانادا و یا کار در کانادا می باشد.در این میان در حال حاضر برنامه های اسکیل ورکر زیر نیاز به تحصیل و کار در کانادا ندارند

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،کار،تحصیل و سرمایه گذاری

برنامه مهاجرت به کانادا از طریق استان ساسکاچوان

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،کار،تحصیل و سرمایه گذاری

برنامه مهاجرت به کانادا از طریق استان نواسکوشیا

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،کار،تحصیل و سرمایه گذاری

برنامه مهاجرت به کانادا از طریق استان انتاریو

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،کار،تحصیل و سرمایه گذاری

برنامه مهاجرت به کانادا از طریق استان کبک

متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق کار و تخصص اسکیل ورکر ،در صورتیکه امتیاز مورد نیاز را در این برنامه ها نداشته باشند می توانند از طریق اخذ ویزای دانشجویی کانادا کسری امتیاز خود را جبران نموده و اقدام به اخذ اقامت از طریق برنامه های اسکیل ورکر کانادا نمایند.

وکیل مهاجرتی کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل

پذیرش تحصیلی کانادا و اخذ ویزای تحصیلی دانشجویی کانادا یکی از روشهای اخذ اقامت دائم کانادا می باشد.متقاضیان مهاجرت به کانادا در صورت اخذ ویزای تحصیلی و ادامه تحصیل در کانادا، ضمن افزایش امتیاز خود برای برنامه های استانی اسکیل ورکر همچون اسکل ورکر فدرال و استانی می توانند از طریق برنامه های مخصوص فارغ التحصیلان کانادا نیز اقدام به اخذ اقامت دائم نمایند.در زیر برخی از این برنامه ها معرفی شده است.

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،کار،تحصیل و سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل در انتاریو

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،کار،تحصیل و سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل در کبک

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،کار،تحصیل و سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا از طریق CEC

متقاضیان تحصیل در کانادا و اخذ ویزای دانشجویی کانادا پس از پایان دوره تحصیلی می توانند درخواست ویزای کار نیز نموده و از طریق برنامه های مهاجرتی که نیاز به سابقه کار کانادایی دارند اقدام اخذ اقامت دائم نمایند.برخی از ویزای های کار کانادا به شرح زیر می باشد.

وکیل مهاجرتی کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق ویزای کار

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،کار،تحصیل و سرمایه گذاری

ویزای کار Open Work Permit

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،کار،تحصیل و سرمایه گذاری

ویزای کار Job Offer

وکیل مهاجرتی کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی

متقاضیان مهاجرت به کانادا در صورتیکه در هوزه های فرهنگی و هنری می نمایند می توانند از طریق این برنامه برای اخذ اقامت دائم کانادا اقدام نمایند.

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،کار،تحصیل و سرمایه گذاری

شرایط برنامه مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی

وکیل مهاجرتی کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در صورتیکه حداقل دارایی و شرایط مورد نیاز آنها را داشته باشند می توانند از این طریق برای اقامت کانادا اقدام نمایند.

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،کار،تحصیل و سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،کار،تحصیل و سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری نیوبرانزویک

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،کار،تحصیل و سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا از طریق منیتوبا

وکیل مهاجرتی کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق پذیرش تحصیل کودکان

متقاضیان مهاجرت به کانادا در صورتیکه هیچ یک از شرایط برنامه های مهاجرتی فوق را نداشته باشند می توانند از طریق اخذ پذیرش دانش آموزی و تحصیل کودکان در مدارس کانادا شرایط ورود خود به کانادا را مهیا نمایند.

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،کار،تحصیل و سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل فرزند

وکیل مهاجرتی کانادا

مهاجرت به کانادا از اسپانسرشیپ

متقاضیان مهاجرت به کانادا در صورتیکه هیچ یک از شرایط بالا را نداشته باشند می توانند از طریق ویزای تحصیلی برای کودکان دانش آموز و یا فرزندان مقطع دانشگاهی خود ،امکان تحصیل در مدارس و دانشگاههای کانادا و مهاجرت را برای فرزندان خود مهیا نموده و از طریق اسپانسرشیپ ،برای خود نیز شرایط مهاجرت و اقامت را فراهم نمایند.

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص،کار،تحصیل و سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشیپ

با توجه به تغییرات همیشگی در روشهای مهاجرت به کانادا جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مختلف مهاجرتی با مشاورین این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

گروه و کانال تلگرام مهاجرت به کانادا از طریق ویزای کار کانادا گروه تلگرام مهاجرت به کانادا از طریق ویزای کار کانادا،کانال تلگرام مهاجرت به کانادا از طریق تحصصیل و تخصص،وکیل مهاجرتی ویزای کار کانادا
وکیل رسمی مهاجرت کانادا،مشاور رسمی
مهاجرت به کانادا،ویزای دانشجویی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

مشاوره و راهنمایی

۰۹۰۲۹۱۹۱۸۳۰

86044362-86044786-
86044821

مهاجرت به استانهای کانادا

مطالب بیشتر مهاجرت کانادا

تبدیل clb به آیتلس کانادا تبدیل ilets به clb کانادا
ddd