اعلام نحوه پذیرش مهاجر از طریق برنامه نیروی متخصص کبک 2018

جزئیات امتیاز بندی برنامه متخصص کبک

اداره مهاجرت کبک نحوه گزینش مهاجر از طریق برنامه نیروی متخصص کبک برای سال 2018 را اعلام نمود. تشکیل پرونده برای برنامه مهاجرتی متخصص کبک 2018 بصورت آنلاین انجام می پذیرد.دو گروه زیر می توانند برای این برنامه مهاجرتی اقدام نمایند.

متقاضیان برنامه کبک که دارای جاب آفر که در کبک زندگی می کنند

.این متقاضیان می بایست ضمن داشتن پیشنهاد کار از استان کبک از فاکتورهای زیر نیز امتیاز کسب نمایند

داشتن پیشنهاد کار از کبک

سن

دانش زبان فرانسه

دانش زبان انگلیسی

تحصیلات

تحصیلات و دانش زبان فرانسه همسر

تجربه کار در کبک

متقاضیان برنامه کبک که خارج از کانادا زندکی می کنند

این متقاضیان می بایست از فاکتورهای زیر امتیاز کسب نمایند

سن

دانش زبان فرانسه

دانش زبان انگلیسی

تحصیلات

تحصیلات و دانش زبان فرانسه همسر

داشتن اقوام در کبک

داشتن فرزند

هر کدام از فاکتورهای فوق دارای امتیاز مختص خود در جدول امتیاز بندی برنامه مهاجرتی متخصص کبک می باشد.

جزئیات جدول امتیاز بندی کبک

در صورتیکه شرایط فوق را ندارید می توانید شرایط برنامه های مهاجرتی زیر را بررسی نمایید.

مهاجرت آسان به کانادا از طریق کبک مهاجرت به کانادا از طریق کبک
کانال تلگرام مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک کانال تلگرام مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک،گروه تلگرام برنامه مهاجرتی کبک کانادا
اسامی وکلای مهاجرت به کانادا
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

مهاجرت به کانادا -آخرین اخبار

مهاجرت به کانادا -برنامه های استانی

ddd