مدارک مورد نیاز پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا

مدارک مورد نیاز ویزای تحصیلی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

متقاضیان تحصیل در کانادا در صورتیکه برای دوره های تحصیلی بیش از۶ ماه قصد ادامه تحصیل دارند، می بایست ضمن آماده کردن مدارک مورد نیاز ویزای تحصیلی کانادا ،در مرحله اول برای اخذ پذیرش تحصیلی اقدام نمایند.متقاضیان ویزای دانشجویی مقاطع بالای دیپلم می بایست از موسسات آموزشی اقدام به اخذ پذیرش نمایند که مورد تایید اداره مهاجرت کانادا می باشد.موسسات آموزش عالی مورد تایید اداره مهاجرت دارای کد تایید Designated learning institutions -DLI می باشند. تمامی مدارس دوره ابتدایی و دبیرستان های کانادا دارای این کد بوده و نیازی به بررسی آن برای این مقاطع تحصیلی نمی باشد.

مراحل گرفتن ویزای تحصیلی کانادا

مدارک لازم برای اخذ پذیرش تحصیلی مدارس کانادا

مدارک لازم ویزای دانشجویی

اسکن پاسپورت معتبر

مدارک لازم ویزای دانشجویی

ترجمه رسمی سه سال اخیر کارنامه تحصیلی دانش آموز

مدارک لازم ویزای دانشجویی

یک قطعه عکس پرسنلی

مدارک لازم ویزای دانشجویی

پرداخت ادمیشن فی مدرسه مربوطه جهت بررسی مدارک تحصیلی دانش آموز

مدارک لازم ویزای دانشجویی

آدرس و شماره تماس و کد پستی متقاضی

مدارک لازم ویزای دانشجویی

تکمیل فرم ها مربوطه

مراحل گرفتن ویزای تحصیلی کانادا

مدارک لازم برای اخذ پذیرش تحصیلی کالج کانادا

مدارک لازم ویزای دانشجویی

اسکن پاسپورت معتبر

مدارک لازم ویزای دانشجویی

ترجمه مدارک تحصیلی و ریز نمرات سه سال اخیر

مدارک لازم ویزای دانشجویی

ترجمه شناسنامه متقاضی

مدارک لازم ویزای دانشجویی

پرداخت ادمیشن فی کالج مربوطه جهت بررسی مدارک تحصیلی

مدارک لازم ویزای دانشجویی

آدرس و شماره تماس و کد پستی متقاضی

مدارک لازم ویزای دانشجویی

تکمیل فرم ها مربوطه

مراحل گرفتن ویزای تحصیلی کانادا

مدارک لازم برای اخذ پذیرش تحصیلی مقاطع لیسانس و فوق لیسانس کانادا

مدارک لازم ویزای دانشجویی

متقاضیان دوره لیسانس: اسکن و ترجمه کلیه مدارک تحصیلی و ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی جهت پذیرش تحصیلی مقطع لیسانس

متقاضیان دوره فوق لیسانس: اسکن و ترجمه کلیه مدارک تحصیلی و ریز نمرات لیسانس جهت پذیرش تحصیلی مقطع فوق لیسانس

مدارک لازم ویزای دانشجویی

اسکن پاسپورت معتبر

مدارک لازم ویزای دانشجویی

رزومه حاوی خلاصه ای از سوابق تحصیلی متقاضی از آخرین مقطع تحصیلی به قبل، به همراه خلاصه ای از فعالیت های کاری حرفه ای و مرتبط با پروژه ها، تحقیقات ، مقالات علمی و مجموعه ای از علایق که به خواننده درک کلی از توانایی هاو شخصیت متقاضی دهد.

مدارک لازم ویزای دانشجویی

انگیزه نامه

مدارک لازم ویزای دانشجویی

توصیه نامه از اساتید(که با توجه به دانشگاه انتخابی می تواند درخواست ارسال مستقیم از دانشگاه قبلی یا یکی از اساتید شما به دانشگاه انتخابی گردد و یا در صورت موافقت دانشگاه مربوطه توسط خود شما اراده گردد.)

مدارک لازم ویزای دانشجویی

ترجمه شناسنامه متقاضی

مدارک لازم ویزای دانشجویی

پرداخت ادمیشن فی دانشگاه مربوطه جهت بررسی مدارک تحصیلی

مدارک لازم ویزای دانشجویی

آدرس و شماره تماس و کد پستی متقاضی

مدارک لازم ویزای دانشجویی

تکمیل فرم ها مربوطه

مدارک لازم برای اخذ پذیرش تحصیلی مقطع دکترا

مدارک لازم ویزای دانشجویی

اسکن و ترجمه کلیه مدارک تحصیلی و ریز نمرات فوق لیسانس و لیسانس جهت پذیرش تحصیلی مقطع دکترا

مدارک لازم ویزای دانشجویی

اسکن پاسپورت معتبر

مدارک لازم ویزای دانشجویی

رزومه حاوی خلاصه ای از سوابق تحصیلی متقاضی از آخرین مقطع تحصیلی به قبل، به همراه خلاصه ای از فعالیت های کاری حرفه ای و مرتبط با پروژه ها، تحقیقات ، مقالات علمی و مجموعه ای از علایق که به خواننده درک کلی از توانایی هاو شخصیت متقاضی دهد.

مدارک لازم ویزای دانشجویی

انگیزه نامه

مدارک لازم ویزای دانشجویی

توصیه نامه از اساتید(که با توجه به دانشگاه انتخابی می تواند درخواست ارسال مستقیم از دانشگاه قبلی یا یکی از اساتید شما به دانشگاه انتخابی گردد و یا در صورت موافقت دانشگاه مربوطه توسط خود شما اراده گردد.)

مدارک لازم ویزای دانشجویی

ترجمه شناسنامه متقاضی

مدارک لازم ویزای دانشجویی

پرداخت ادمیشن فی دانشگاه مربوطه جهت بررسی مدارک تحصیلی

مدارک لازم ویزای دانشجویی

آدرس و شماره تماس و کد پستی متقاضی

مدارک لازم ویزای دانشجویی

تکمیل فرم ها مربوطه

مدارک لازم ویزای دانشجویی

مقاله،پروپزال و ژورنال

مدارک بالا خلاصه ای از مدارک مورد نیاز پذیرش تحصیلی کانادا می باشد که در برخی موارد با توجه به شرایط کالج و یا دانشگاه می تواند مدارک دیگری نیز درخواست نمایند.

جهت کسب اطلاغات بیشتر در خصوص مدارک مورد نیاز پدیرش و ویزای تحصیلی کانادا با مشاورین مجموعه ما تماس حاصل فرمایید

وکیل مشاور رسمی مهاجرت کانادا
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

تحصیل در دانشگاههای کانادا

ddd