اسکان دانش آموزان مدارس دبستان و دبیرستان کانادا

اسکان دانش آموزان مدارس،اقامت دانش آموزی،خوابگاه دانش آموزی

منقاضیان تحصیل در دبستان و دبیرستان کانادا پس از اخذ ویزای دانش آموزی جهت ادامه تحصیل در مدارس کانادا ،باید اقدام به انتخاب محلی جهت اسکان واقامت در کانادا در حین تحصیل نمایند.شرایط مختلفی برای اقامت دانش آموزان دبستان و دبیرستان کانادا وجود دارد که خانواده های دانش آموزان می توانند با توجه به شرایط خود یکی از آنها را انتخاب نمایند.اسکان متقاضیان تحصیل در مدارس دبستان و دبیرستان کانادا می بایست توسط قیم دانش آموزان و یا (custodian) صورت پذیرد.

روشهای مختلف اسکان و اقامت دانش آموزان مدارس کانادا

اسکان دانش آموزان مدارس کانادا همراه یکی از والدین

والدین دانش آموز متقاضی ادامه تحصیل در دبستان و دبیرستان کانادا می توانند بعنوان قیم و همراه این دانش آموزان را در کانادا همراهی نمایند. ویزای همراه دانش آموزی

اسکان توسط یکی از بستگان مقیم کانادا

بستگان مقیم کانادا می توانند در صورت داشتن شرایط لازم بعنوان قیم دانش آموزان متقاضی تحصیل در کانادا بعنوان قیم معرفی شده و دانش آموز می تواند با بستگان خود در حین تحصیل زندگی نماید.

اسکان نزد یکی از خانواده های کانادا

متقاضیان تحصیل در مقاطع دبستان و دبیرستانهای کانادا می توانند در صورت تمایل با خانواده های واجد شرایط کانادایی که صلاحیت پذیرش دانش آموزانرا دارند،زندگی نمایند.شرایط زندگی با خانواده کانادایی

اسکان در مدارس شبانه روزی

متقاضیان ادامه تحصیل در مدارس کانادا می توانند با انتخاب مدارش شبانه روزی در خوابگاه این مدارس زندگی نمایند.

وکیل مشاور رسمی مهاجرت کانادا
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

تحصیل در دانشگاههای کانادا

ddd