اقامت دائم ساسکاچوان از طریق مجوز کار معتبر Applicants With Existing Work Permit

برنامه مهاجرت از طریق مجوز کار ساسکاچوان مخصوص متقاضیانی ست که حداقل بمدت شش ماه توسط یک مجوز کار دارای اعتبار در ساسکاچوان کار و زندگی کرده اند و در حال حاضر متقاضی دریافت اقامت دائم ساسکاچوان می باشند.

شرایط مورد نیاز اقامت دائم ساسکاچوان از طریق مجوز کار:

داشتن یک پیشنهاد کار دائم و تمام وقت از یک کارفرما در ساسکاچوان در زمینه شغلهای موجود در طبقه بندی مشاغل کاناداNOC A,B.0 و یا در لیست designated trade

شغلهای خدمتکار مرتبط با پذیرایی غذا و نوشیدنی باید از طریق زیر شاخه مربوطه Hospitality Sector Pilot Project sub-category،در برنامه مهاجرت تجربه ساسکاچوان اقدام نمایند.

داشتن نامه اجازه کار معتبر ساسکاچوان

متفاضی باید به مدت بیشتر از شش ماه برای یک کارفرما در ساسکاچوان که پبشنهاد کار به ایشان داده بهمراه مجوز کار معتبر صادر شده توسط اداره شهروندی و مهاجرت کانادا IRCC کار کرده باشد.پبشنهاد کاری دائمی تمام وقت و شغلی که متقاضی در شش ماه گذشته انجام داده باید برای یک موقغیت کاری یکسان بوده باشد.

داشتن حداقل مهارت زبان CLB4 اگر پیشنهاد شغلی شما در طبقه بندی مشاغل کانادا NOC C می باشد.

داشتن شرایط دریافت مجوز ساسکاچوان در صورتیکه شغل مورد نظر شما Regulated و نیاز به دریافت مجوز (mandatory (compulsory certification داشته باشد.

شرایط برنامه مهاجرت ساسکاچوان از طریق مجوز کار معتیر ،هر لحظه می تواند تغییر نماید ولی پرونده متقاضیان با توجه به شرایط اغلام شده در زمان ارسال کامل پرونده محاسبه و ارزیابی می گردد.

افرادیکه نمی توانند برای اقامت دائم ساسکاچوان از طریق مجوز کار اقدام کنند:

متفاضیان پناهندگی از دولت کانادا نمی توانند در این برنامه مهاجرتی شرکت کنند.

شغلهای خدمتکار مرتبط با پذیرایی غذا و نوشیدنی باید از طریق زیر شاخه مربوطه Hospitality Sector Pilot Project sub-category،در برنامه مهاجرت تجربه ساسکاچوان اقدام نمایند.

شغلها و متخصصین بهداشت و سلامت باید از طریق زیر شاخه مربوطه در برنامه مهاجرت تجربه ساسکاچوان SINP Health Professional sub- category اقدام نمایند.

فارغ التحصیلانی که بر مبنای مجوز کاری تحصیلات تکمیلی کار می کنند باید از طریق زیر شاخه مربوطه در برنامه مهاجرت تجریه ساسکاچوان Student sub-category و یا از طریق برنامه مهاجرت نیروی ماهر ساسکاچوان Skilled Worker – Employment Offer sub-category اقدام نمایند.

تکمیل و ارسال مدارک مورد نیاز برنامه اقامت دائم ساسکاچوان از طریق مجوز کار معتبر Existing Work Permit

از تکمیل و اسکن مدارک زیر جهت ارسال برای پرونده مهاجرتی اطمینان حاصل نمایید.

تمام فرم های استانی و فدرال مورد نیاز

کلیه مدارک و مستنداتی که ثابت می نماید شما واجد شرایط مورد نیاز این برنامه مهاجرتی را می باشید.

مدرک مجوز کار دائمی جزئیات بیشتر

نامه سابقه کار جزئیات بیشتر

اسناد پیشنهاد کاری جزئیات بیشتر

مدرک مهارت زبان جزئیات بیشتر

مجوز کارهای Regulate جزئیات بیشتر

مستندات هویت (از قبیل شناسنامه،پاسپورت،کارت ملی و...) جزئیات بیشتر

درصورتیکه مدارک شما ناخوانا ،یا به زبان انگلیسی یا فرانسه ترجمه نشده باشد ،پرونده شما رد شده و ضمن توضیح علت مردود شدن آن ،شما را از دستورالعمل ثبت نام مجدد نیز آگاه می نمایند.

جزئیات در مورد مدارک مورد نیاز اقامت دائم ساسکاچوان از طریق مجوز کار معتبر:

مدارک مجوز کار دائمی:

ارسال یک کپی از مجوز کار موقتی فعلی دارای اعتبار ، صادر شده توسط سازمان شهروندی و مهاجرتی کانادا IRCC

نامه سابقه کار:

متقاضی باید نامه ای از کارفرمای خود دریافت کند که ثابت نماید در شش ماه گذشته برای کارفرمایی که پیشنهاد کار دائمی داشته ، بهمراه مجوز کار صادر شده توسط اداره شهروندی و مهاجرت کانادا کار کرده است .

نامه باید شامل موارد زیر باشد :

موقعیت شغلی ،تاریخ استخدام ،مدت زمان اشتغال،وظایف اصلی و مسئولیت ها

کپی فیش حقوقی که نام کارفرما ،موقعیت شغلی و تعداد ساعات کار در هفته در آن قید شده باشد.

اسناد پیشنها کار:

شما باید نامه پیشنهاد کاری دائمی تمام وقت از یک کار فرما در ساسکاچوان در زمینه شغلی لیست طبقه بندی مشاغل کانادا NOC A,B,0 و یا در لیست designated trade ساسکاچوان داشته باشید.

دستمزد و شرایط شغلی پیشنهاد شده جهت موقعیت های شغلی باید مطابق استانداردهای کانادا در آن شغل باشد.

نامه پیشنهاد کار باید شامل موارد زیر باشد:

خطاب به متقاضی اصلی باشد.

عنوان شغلی،دستمزد،مزایا ،وظایف و مسئولیتها و اطلاعات تماس شرکت

فهرست مکان (بعنوان مثال شهر / شهرستان) موقعیت شما در ساسکاچوان

در سربرگ شرکت صادر شده و توسط کارفرما امضا شود.

مواد دیگر :

پیشنهاد کار شما باید توسط برنامه مهاجرت استان ساسکاچوان SINPاز قبل تایید شده باشد در غیر اینصورت پرونده مهاجرتی شما رد خواهد شد.

کارفرمای شما باید نیاز موقعیت شغلی که شما درخواست می کنید را بصورت آنلاین تبت نماید سپس وقتی که موقغیت شغلی شما تایید شد، کارفرمای شما یک نامه تصویب شغلی که شامل موقعیت شغلی ،نام و کد NOC شما ست،دریافت می نماید که این نامه باید توسط متقاضی همراه دیگر مدارک پرونده ارسال گردد.

اسنادیکه که زبان انگلیسی و یا فرانسه نمی باشند،می بایست همچنین یک کپی از اصل سند و یک کپی از ترجمه انگلیسی و یا فرانسه آن ارسال نمایید.

مدارک مهارت زبان:

در صورتیکه پیشنهاد کاری شما یک designed trade می باشد که در لیست طبقه بندی مشاغل در گروه شغلی قرار گرفتهNOC Cمی بایست:

مدرک تست سطح زبان فرانسه ویا انگلیسی معادل CLB4 و یا بیشتر

حداقل سطح زبان CLB4 می باشد ولی ممکن است کارفرماها یانهادهای نظارتی "regulatory bodies " نمره زبان بالاتری از شما درخواست کنند.

در زمان تشکیل پرونده مهاجرتی ،از زمان اعتبار گواهی زبان شما نباید بیشتر از دوسال گذشته باشد.

اسناد هویت ثبت احوال

جهت تائید هویت و وضعیت مدنی باید اسناد زیر را ارائه دهید:

ارائه شناسنامه شما (نفر اصلی پرونده)،شناسنامه همسر و فرزند تخت تکفل

ارائه گواهی ازدواج در صورتیکه متاهل هستید و در صورتیکه همسر شما فوت شده است گواهی فوت ارائه گردد.

در صورتیکه شما یا همسرتان طلاق داشته اند باید همه سند نهایی مربوط به همه طلاقها و در صورتیکه کودک تحت پشتیبانی دارید باید اسناد حمایت و حضانت کودک را ارائه نمایید.

ارائه اسناد ودرصورتیکه بچه ای را به فرزند خوانده ای پذیرفته اید.

اگر شما فرزنده خوانده ای دارید که پدر و مادر دیگر او به کانادا نمی آیند،باید نامه ای از پدر و مادر دیگرش دریافت نمایید که آنها از قصد مهاجرت شما به کشور کانادا (با کودک ) مطلع بوده و همچنین اثبات نمایید شما اختیارات قانونی برای انتقال بچه به بیرون از کشور و مسئولیت و حفاظت از بچه زیر سن بلوغ رادارید.

اگر شما فرزند خوانده ای دارید که بهمراه شما به کانادا نمی آید،شما باید یک دلیل مهم از عدم همراهی او (همراه با اسناد -بعنوان مثال جدایی قانونی ) بهمراه اسم ،سن و اطلاعات تماس از قبیل ایمیل ،آدرس پستی و شماره تلفن او ارائه نمایید.

گذرنامه

گذرنامه شما باید در تمام طول پروسه پرونده مهاجرتی شما(از زمان باز کردن پرونده مهاجرتی تا مرحله تایید و اخذ اقامت دائم ،دارای اعتبار باشد.

شما باید کپی صفحاتی از گذرنامه خود،همسرو فرزند که شامل:شماره گذرنامه ،نام و نام خانوادگی و محل تولد،تاریخ صدور ،تاریخ انقضاو عکس می باشد را ارائه نمایید.

اگر شما در کشوری زندگی می کنید که با محل تولد و ملیت شما نمی باشد باید یک کپی از ویزای آن کشوری که در حال حاضر در آن زندگی می کنید ارائه نمایید.

مجوز کارهای Regulated

درصورتیکه تجربه کاری شما در ردیف حرفه و شغلهای Regulated در ساسکاچوآن بوده و نیاز به دریافت مجوز (پروانه ) مربوطه در ساسکاچوان می باشد ، باید اقدام به دریافت مدرکی را که ثابت می کند مجوز و شرایط لازم جهت کار در آن حرفه در ساسکاچوان را دارید نموده و بهمراه پرونده مهاجرتی ارسال نمایید.

سوء پیشینه

اگر شما یا همراهان شما بالای 18 سال سن دارند و مرتکب جرم و یا به جرمی محکوم شده اند،باید یک کپی از گزارش پلیس از کشور یا کشورهای که در آن جرم رخ داده و همچنین کشوری که در حال حاضر در آن اقامت دارید فراهم نمایید. علاوه گزارش پلیس، ارسال هرگونه اسناد اثبات توانبخشی ضروری می باشد.

در صورتیکه متقاضی مهاجرت به کانادا هستید با مشاورین ما در تماس باشید

وکیل رسمی مهاجرت کانادا،مشاور رسمی
مهاجرت به کانادا،ویزای دانشجویی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

مشاوره و راهنمایی

۰۹۰۲۹۱۹۱۸۳۰

86044362-86044786-
86044821

مهاجرت به استانهای کانادا

مطالب بیشتر مهاجرت کانادا

تبدیل clb به آیتلس کانادا تبدیل ilets به clb کانادا
ddd