مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در کانادا یکی از روشهای اخذ اقامت دائم کانادا می باشد. متفاضیان مهاجرت از طریق سرمایه گذاری که توانایی و مهارت لازم برای کمک به اقتصاد کانادا را دارند می توانند موفق به دریافت ویزا و اقامت دائم کانادا شوند.

این برنامه مهاجرتی مخصوص متقاضیانی ست که تصمیم به زندگی خارج از استان کبک را دارند.

شرایط مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

برنامه مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در دو مرحله صورت می گیرد در صورتیکه در مرحله اول پرونده متقاضی پذیرفته گردد از او تقاضا می گردد که مدارک لازم را به موسسات مشخص شده کانادا جهت بررسی ارسال گردد.

داشتن حداقل سرمایه شخصی ده میلیون دلار کانادا و یا بیشتر

سرمایه متقاضی باید از طریق فعالیت های قانونی، کسب و کار بخش خصوصی و یا فعالیت های سرمایه گذاری کسب شده باشد.

سرمایه متقاضی می تواند از طریق درآمد یا سود سرمایه ای که توسط مالکیت یا مدیریت شرکت های بازرگانی و غیر انتفاعی به دست آید.

سرمایه متقاضی می تواند از طریق فعالیت هایی از قبیل سرمایه گذاری سهام عمومی و خصوصی بدست آید.

سرمایه ای که به ارث رسیده باشد و یا ارزش محل سکونت اصلی متقاضی بعنوان سرمایه محسوب نمی شود.

در صورت پذیرفته شدن پرونده در مرجله اول،در مرحله دوم باید مدارک جهت بررسی به موسسات مشخص شده ارسال گردد.

هزینه بررسی مدارک توسط موسسات مشخص شده بعهده متقاصی می باشد.

سرمایه متقاضی مهاجرت از طریق سرمایه گذاری ،توسط سازمانهای مشخص شده کانادا بررسی و گزارش می گردد.این گزارش شامل نظر آن سازمانها جهت تایید یا عدم تایید صحت کسب درآمد توسط فعالیتهای اقتصادی و کسب و کار می باشد. گزارش آنها همچنین می تواند هر گونه اطلاعات بالقوه منفی را برای یک افسر مهاجرت در نظر بگیرد.

متقاضی مهاجرت از طریق سرمایه گذاری کانادا باید یه سرمایه گذاری دو میلیون دلار کانادا (بدون ضمانت بازگشت )در صندوق سرمایه گذاری مهاجرین را برای مدت پانزده سال موافقت نماید.

متقاضی می توانید درآمد خود را در پایان دوره سرمایه گذاری دریافت کند. درآمد به عملکرد،سود و زیان صندوق بستگی دارد .همچنین این سرمایه گذاری همانند هر سرمایه گذاری دیگر می تواند سود و ضرر داشته باشد و هیچ تضمینی برای برگشت سرمایه نبوده و سرمایه گذار ممکن است قسمتی و یا حتی تمامی سرمایه حود را از دست بدهد.

صندوق سرمایه گذاری مهاجرین در جهت منافع کشور کانادا در نوآوری های مبتکرانه کانادایی با پتانسیل رشد بالا سرمایه گذاری می کند. این صندوق توسط BDC Capital، (صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه کسب و کار کانادا )و توسط مدیران صندوق های شرکت کننده که قبلا برای مدیریت سرمایه گذاری دولت کانادا در طرح اقدام سرمایه گذاری انتخاب شده اند، مدیریت می شود.

مهارت زبان مورد نیاز برای این برنامه مهاجرتی CLB5 برای انگلیسی و فرانسه می باشد.

مدرک تحصیلی مورد نیاز ،حداقل یکسال تحصیل در مقاطع بعد از دبیرستان در کانادا و یا یکسال تحصیل در همین مقاطع در مراکز آموزش عالی در خارج از کانادا که مدرک آن ارزیابی و مورد تایید فرار گیرد.

وکیل رسمی مهاجرت کانادا،مشاور رسمی
مهاجرت به کانادا،ویزای دانشجویی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

مشاوره و راهنمایی

۰۹۰۲۹۱۹۱۸۳۰

86044362-86044786-
86044821

مهاجرت به استانهای کانادا

مطالب بیشتر مهاجرت کانادا

تبدیل clb به آیتلس کانادا تبدیل ilets به clb کانادا
ddd