مهاجرت و ویزای کانادا سیستم اکسپرس اینتری (ورود سریع)

وزارت مهاجرت کانادا از سال2015 سیستم جدید اکسپرس اینتری (Express Entry)را برای مهاجرت به کانادا راه اندازی نموده است .درسیستم اکسپری اینتری (ورود سریع )به جای اینکه مانند قبل همه پرونده ها بررسی شوند دولت فدرال از میان پرونده های دریافت شده ، متقاضیان مورد نظر خود را با توجه به امتیاز آنها برای سه برنامه مهاجرتی زیر انتخاب می نماید.

برنامه مهاجرت کانادا از طریق تخصص Federal Skilled Worker Program

برنامه مهاجرت فنی و حرفه ای کانادا و پیشنهاد کار Federal Skilled Trades Program

برنامه مهاجرت تجربه کانادایی Canadian Experience Class

ایالت و استانهای کانادا نیز می توانند افراد و متخصصان مورد نیاز خود را از طریق سیستم ورود سریع کانادا بر پایه برنامه مهاجرت استانی (داشتن شرایط مورد نیاز ایالت )انتخاب نمایند.

سیستم اکسپرس اینتری Express Entry دارای دو مرحله می باشد:

باز کردن پروفایل در سیستم اکسپرس اینتری(ورود سریع) بصورت آنلاین

متقاضیان مهاجرت که حائز شرایط لازم برای تشکیل پرونده در یکی از برنامه های مهاجرتی ذکر شده در بالا باشند می توانند در سیستم اکسپرس اینتری ( ورود سریع) ثبت پروفابل نموده و اطلاعات زیر را کامل نمایند :

اطلاعات و مشخصات هویت

مهارت

تجربه کاری

تحصیلات

مهارت زبان

اطلاعات تکمیلی جهت کمک به ارزیابی پرونده

پس از تکمیل اطلاعات بالا در سیستم اکسپرس اینتری (برنامه مهاجرتی کانادا)،متقاضیان می توانند در سیستم اطلاعات شغل ها (Job Bank) نیز ثبت نام نمایند تا در صورت نیاز پس از ورود به کانادا از این سیستم جهت جستجوی شغل مورد نظر استفاده نمایند.

دریافت دعوتنامه از طریق سیستم اکسپرس اینتری (ورود سریع)

متقاضیان مهاجرت در سیستم اکسپری اینتری (ورود سریع) بر اساس سیستم ارزیابی جامع (Comprehensive Ranking System) امتیاز کسب می نمایند.(حداکثر امتیاز در این سیستم ارزیابی 1200 می باشد.) جدول امتیاز سیستم ارزیابی جامع

درخواست کنندگان مهاجرت با کسب بالاترین امتیاز و رتبه ،شانس بیشتری برای دریاقت دعوتنامه دارند.

کسب امتیاز بر اساس فاکتور های زیر می باشد:

سن

سطح تحصیلات

سطح زبان

تجربه کار در کانادا

پیشنهاد کاری

داشتن دعوتنامه از یکی از استانها

فاکتورهای مهارت و تجربه کاری

تحصیل و آموزش درکانادا

محاسبه امتیاز بر اساس سیستم ارزیابی جامعCRS

در سیستم ارزیابی جامع (CRS)حداکثر امتیاز 1200 می باید که از این 1200 امتیاز 600 امتیاز آن مربوط به داشتن پیشنهاد کار و یا دعوتنامه استانی می باشد.

جدولA: خلاصه امتیاز فاکتورهای اصلی در سیستم ارزیابی جامع
مجرد
متاهل
فاکتورهای مربوطه
110 امتیاز
100 امتیاز
سن
150 امتیاز
140 امتیاز
سطح تحصیلات
160 امتیاز
150 امتیاز
سطح زبان
80 امتیاز
70 امتیاز
تجربه کار در کانادا
500 امتیاز
460 امتیاز
جمع حداکثر امتیازهای فابل کسب

حداکثر امتیاز قابل کسب در جدول A برای افراد مجرد 500 امتیاز و برای افراد متاهل 460 امتیاز می باشدو افراد متاهل می توانند کسری امتیاز این قسمت را توسط امتیازهائیکه از همسر خود در جدول B(جدول زیر) میگیرند جبران نمایند.

جدولB: خلاصه امتیاز فاکتورهای همسر در سیستم ارزبابی جامع
10 امتیاز
سطح تحصیلات
20امتیاز
سطح زبان
10امتیاز
تجربه کار در کانادا
40امتیاز
جمع کل حداکثر امتیاز فایل کسب توسط همسر
جدولC: فاکتورهای قابل انتقال ترکیبی
50 امتیاز
ترکیب سطح زبان با تحصیلات
50امتیاز
ترکیب تجربه کاری در کانادا و تحصیلات
50امتیاز
ترکیب سطح زبان و تجربه کاری خارج از کانادا
50امتیاز
ترکیب تجربه کاری داخل کانادا و تجربه کاری خارج از کانادا
50امتیاز
ترکیب سطح زبان با گواهی صلاحیت شغلی استانی 50 امتیاز

حداکثرامتیاز قابل کسب از جدولC ، صد امتیاز می باشد.

جدول A+جدولB+جدولC= امتیاز600

جدولD: فاکتورهای امتیاز اضافی
30 امتیاز
داشتن مدرک تحصیلی از کانادا
200امتیاز
داشتن پیشنهاد کار
600امتیاز
داشتن دعوتنامه استانی

حداکثر امتیاز قابل کسب از جدول شماره D 600 امتیاز می باشد.

وکیل رسمی مهاجرت کانادا،مشاور رسمی
مهاجرت به کانادا،ویزای دانشجویی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

مشاوره و راهنمایی

۰۹۰۲۹۱۹۱۸۳۰

86044362-86044786-
86044821

مهاجرت به استانهای کانادا

مطالب بیشتر مهاجرت کانادا

تبدیل clb به آیتلس کانادا تبدیل ilets به clb کانادا
ddd