کار بعد از تحصیل و اقامت دائم در کانادا

ویزای کار کانادا بعد از تحصیل،ویزای کار بعد از تحصیل کانادا،اقامت بعد از تحصیل کانادا

Post-Graduation Work Permit یکی از روشهای اخذ ویزای کار کانادا بعد از تحصیل می باشد. تحصیل در کانادا ،اخذ ویزای کاری کانادا را برای دانشجویان تسهیل می نماید و همچنین در پی آن کار بعد از تحصیل در کانادا و ویزای کار کانادا به اخذ اقامت کانادا از طریق برنامه های مهاجرتی ختم می شود. دانشجویانی که موفق به گذراندن دوره تحصیلی خود در کانادا شده اند می تواند از طریق اخذ مجوز کاربعد از تحصیل کانادا در این کشور زندگی کنند.کار بعد از تحصیل کانادا به دانشجویانی که با مجوز تحصیلی در کانادا تحصیل کرده اند این امکان را می دهد که ضمن ماندن و کسب تجربه کاری ،از این امتیاز استفاده کرده و پس از مدتی از طریق برنامه مهاجرت تجربه کانادایی اکسپرس اینتری اقدام به اخذ اقامت دائم کانادا نمایند.مدت زمان مجوز کار در کانادا بعد از تحصیلبه اندازه طول دوره تحصیلی و یا حداکثر برای سه سال می تواند باشد.

شرایط مورد نیاز مجوز ویزای کار بعد از تحصیل کانادا:

ویزای کار کانادا،ویزای کار بعد از تحصیل کانادا

فارغ التحصیلی که در گذشته دانشجو تمام وقت کانادا بوده و دوره تحصیلی (دوره تحصیلی باید حداقل 8 ماه باشد) خود را با موفقیت به پایان رسانده باشد.

ویزای کار کانادا،ویزای کار بعد از تحصیل کانادا

فارغ التحصیل یکی از مراکز آموزشی عمومی نظیر ،دانشگاه ،کالج

ویزای کار کانادا،ویزای کار بعد از تحصیل کانادا

فارغ التحصیل از مراکز آموزشی خصوصی (کالج یا دانشگاه) که همانند فوانین و استاندارهای دانشگاههای عمومی عمل می کند.

ویزای کار کانادا،ویزای کار بعد از تحصیل کانادا

فارغ التحصیل از موسسات خصوصی کانادا که توسط حکم و قانون استانی مجاز به دادن گواهی می باشد (تحصیل در رشته ای ادر این موسسات که آن رشته تحصیلی توسط استان مربوطه تایید شده ،مورد تایید می باشد و رشته های دیگری از این موسسات که مورد تایید استان نمی باشد مورد تایید نمی باشد.)

ویزای کار کانادا،ویزای کار بعد از تحصیل کانادا

فارغ التحصیل متقاضی کار؛ بعد از تحصیل در کانادا ،باید حداکثر در90 روز بعد از دریافت گواهی اتمام دوره تحصیلی اقدام به درخواست مجوز کار بعد از تحصیل نماید.

ویزای کار کانادا،ویزای کار بعد از تحصیل کانادا

متقاضی کار بعد ار تحصیل در کانادا باید در هنگام درخواست مجوز کار دارای مجوز تحصیل معتبر باشد.

در موارد زیر دانشجو شرایط لازم برای کار بعد از تحصیل کانادا رانخواهد داشت :

ویزای کار کانادا،ویزای کار بعد از تحصیل کانادا

تحصیل در دوره هاییکه کمتر از 8 ماه باشند.

ویزای کار کانادا،ویزای کار بعد از تحصیل کانادا

تحصیل بیشتر از شش ماه اما بصورت ناپیوسته

ویزای کار کانادا،ویزای کار بعد از تحصیل کانادا

تحصیل در برنامه بورسیه تحصیلی کشورهای مشترک المنافع کانادایی (Global Affairs Canada (GAC

ویزای کار کانادا،ویزای کار بعد از تحصیل کانادا

تحصیل در برنامه ای که از سوی دولت کانادا و توسط GAC تامین میگردد.

ویزای کار کانادا،ویزای کار بعد از تحصیل کانادا

داشتن بودجه از GAC

ویزای کار کانادا،ویزای کار بعد از تحصیل کانادا

شرکت در برنامه تحصیلی بورسیه کانادا-شیلی

ویزای کار کانادا،ویزای کار بعد از تحصیل کانادا

شرکت در برنامه تحصیلی بورسیه کانادا-چین

ویزای کار کانادا،ویزای کار بعد از تحصیل کانادا

تجصیل در دوره های آموزش از راه دور از خارج از کانادا و یا داخل کانادا

ویزای کار کانادا،ویزای کار بعد از تحصیل کانادا

از قبل مجوز کار بعد از تحصیل توسط دوره تحصیلی دیگری دربافت کرده باشید.

دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاههای کانادا بعد از اخذ ویزای کار بعد از تحصیل در کانادا ،با توجه به امتیازهایی که از طریق تحصیل و کار در کانادا کسب می نمایند می توانند از طریق برنامه های زیر جهت اخذ اقامت کانادا اقدام نمایند.

ویزای کار کانادا بعد از تحصیل

برنامه اسکیل ورکر فدرل

ویزای کار کانادا بعد از تحصیل

برنامه تحربه کار کانادایی CEC

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کار بعد از تحصیل و اقامت دائم کانادا با مشاورین این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

گروه و کانال تلگرام ویزای کار کانادا گروه تلگرام ویزای کار کانادا،کانال تلگرام ویزای کار کانادا،وکیل مهاجرتی ویزای کار کانادا
وکیل رسمی مهاجرت کانادا،مشاور رسمی
مهاجرت به کانادا،ویزای دانشجویی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

مشاوره و راهنمایی

۰۹۰۲۹۱۹۱۸۳۰

86044362-86044786-
86044821

مهاجرت به استانهای کانادا

مطالب بیشتر مهاجرت کانادا

تبدیل clb به آیتلس کانادا تبدیل ilets به clb کانادا
ddd