کار بعد از تحصیل و اقامت دائم در کانادا

تحصیل و اقامت دائم کانادا یکی از هدفهای دانشجویان می باشد.کار بعد از تحصیل در کانادا یکی از روشهای اقامت در کانادا می باشد. دانشجویانی که موفق به گذراندن دوره تحصیلی خود در کانادا شده اند می تواند از طریق اخذ مجوز کاربعد از تحصیل کانادا در این کشور زندگی کنند.کار بعد از تحصیل کانادا به دانشجویانی که با مجوز تحصیلی در کانادا تحصیل کرده اند این امکان را می دهد که ضمن ماندن و کسب تجربه کاری ،از این امتیاز استفاده کرده و پس از مدتی از طریق برنامه مهاجرت تجربه کانادایی اکسپرس اینتری اقدام به اخذ اقامت دائم کانادا نمایند.مدت زمان مجوز کار در کانادا بعد از تحصیلبه اندازه طول دوره تحصیلی و یا حداکثر برای سه سال می تواند باشد.

شرایط مورد نیاز مجوز کار بعد از تحصیل کانادا:

فارغ التحصیلی که در گذشته دانشجو تمام وقت کانادا بوده و دوره تحصیلی (دوره تحصیلی باید حداقل 8 ماه باشد) خود را با موفقیت به پایان رسانده باشد.

فارغ التحصیل یکی از مراکز آموزشی عمومی نظیر ،دانشگاه ،کالج

فارغ التحصیل از مراکز آموزشی خصوصی (کالج یا دانشگاه) که همانند فوانین و استاندارهای دانشگاههای عمومی عمل می کند.

فارغ التحصیل از موسسات خصوصی کانادا که توسط حکم و قانون استانی مجاز به دادن گواهی می باشد (تحصیل در رشته ای ادر این موسسات که آن رشته تحصیلی توسط استان مربوطه تایید شده ،مورد تایید می باشد و رشته های دیگری از این موسسات که مورد تایید استان نمی باشد مورد تایید نمی باشد.)

فارغ التحصیل متقاضی کار؛ بعد از تحصیل در کانادا ،باید حداکثر در90 روز بعد از دریافت گواهی اتمام دوره تحصیلی اقدام به درخواست مجوز کار بعد از تحصیل نماید.

متقاضی کار بعد ار تحصیل در کانادا باید در هنگام درخواست مجوز کار دارای مجوز تحصیل معتبر باشد.

در موارد زیر دانشجو شرایط لازم برای کار بعد از تحصیل کانادا رانخواهد داشت :

تحصیل در دوره هاییکه کمتر از 8 ماه باشند.

تحصیل لبشتر از شش ماه اما بصورت ناپیوسته

تحصیل در برنامه بورسیه تحصیلی کشورهای مشترک المنافع کانادایی (Global Affairs Canada (GAC

تحصیل در برنامه ای که از سوی دولت کانادا و توسط GAC تامین میگردد.

داشتن بودجه از GAC

شرکت در برنامه تحصیلی بورسیه کانادا-شیلی

شرکت در برنامه تحصیلی بورسیه کانادا-چین

تجصیل در دوره های آموزش از راه دور از خارج از کانادا و یا داخل کانادا

از قبل مجوز کار بعد از تحصیل توسط دوره تحصیلی دیگری دربافت کرده باشید.

مهاجرت به کانادا،ویزای دانشجویی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

مشاوره و راهنمایی

۰۹۰۲۹۱۹۱۸۳۰

86044362-86044786-
86044821

مطالب بیشتر مهاجرت کانادا

تبدیل clb به آیتلس کانادا تبدیل ilets به clb کانادا
ddd