مهاجرت از طریق اسپانسر شیب فامیلی والدین ، همسر و فرزندان

شرایط،اقامت کانادا از طریق اسپانسر،مدت زمان اسپانسر شیپ،اسپانسر شیپ فامیلی، اسپانسر شدن در کانادا

اگر شما شهروند کانادایی و یا اقامت دائم کانادا را داشته باشید و حداقل 18 ساله باشید می توانید تحت برنامه های مهاجرتی مربوط به فامیلی اسپانسر (ویزای والدین ،ویزای پدر و مادر،ویزای خانواده ،ویزای همسر،ویزای فرزند،ویزای توریستی ) برای بستگان خود جهت اخذ اقامت ،زندگی تحصیل و کار در کانادا اقدام نمایید.

ویزای والدین،اسپانسرشیپ پدر و مادر

درصورتیکه شما شرایط لازم جهت اسپانسرشیپ فامیلی را داشته باشید می توانید جهت اخذ اقامت دائم کانادا برای والدین(پدر و مادر) اقدام نمایید.برای مهاجرت از طریق فامیلی اسپانسر شیپ (ویزای والدین) علاوه بر اسپانسرکننده(فرزند) ، والدین نیز باید شرایط مورد نیاز این برنامه مهاجرتی را داشته باشند.

شرایط اسپانسر شیپ والدین

شما می توانید در صورتی داشتن حداقل 18 سال و زندگی در کانادا بعنوان شهروند Citizenکانادایی و یا مقیم دائم Permanent Resident، برای والدین (پدر مادر،پدربزرگ و مادربزرگ) خود از طریق اسپانسر فامیلی کلاس برای اخذ اقامت دائم اقدام نمایید.

در صورتیکه متفاضی در استان کبک زندکی می کند باید شرایط مربوط این ایالت را نیز داشته باشد.

داشتن شرایط مالی لازم جهت پشتیبانی از افرادیکه اسپانسر آنها می شوید.

امضای توافقنامه مربوط به پشتیبانی مالی توسط شما و کسانیکه اسپانسر آنها می شوید.

شما باید متعهد شوید که افرادیکه شما اسپانسر آنها می شوید را بستگی به سن آنها از 3 تا 20 سال حمایت مالی نمایید.

ویزای اسپانسر شیپ همسر و فرزندان

شما می توانید در صورتی داشتن حداقل 18 سال و زندگی در کانادا بعنوان شهروند Citizenکانادایی و یا مقیم دائم Permanent Resident، برای همسر (زن یا شوهر) خود از طریق اسپانسر فامیلی کلاس برای اخذ اقامت دائم اقدام نمایید.

در صورتیکه متفاضی در استان کبک زندکی می کند باید شرایط مربوط این ایالت را نیز داشته باشد.

شرایط اسپانسر شیپ والدین

در صورتیکه شما شهروند کانادایی (sitizen)هستید ولی خارج از کانادا زندگی کی کنید باید ثابت نمایید که زمان دریافت اقامت دائم برای فرزند و همسرتان تصمیم به زندگی در کانادا را دارید.

در صورتیکه شما مقیم دائم کانادا (Permanent Resident)هستید و هنوز شهروند (Sitizen)کانادا نشده اید نمی توانید جهت اسپانسرشیپ همسر و فرزندان اقدام نمایید.

متقاضی باید درآمد کافی برای فراهم آوردن نیازهای اساسی همسر ،فرزندان و نوه را داشته باشد.

درصورتیکه شما از کمک های اجتماعیبه دلیلی به جز معلولیت استفاده کردیه اید نمی توانید اسپانسر شوید.

در صورتیکه شما در زندان هستید نمی توانید اسپانسرشیب شوید.

در صورتیکه شما وامی دریافت کرده اید که در پرداخت آن با مشکل مواجه شده اید ،نمی توانید اسپانسرشیپ شوید.

درصورتیکه شما در پروسه ورشکستگی می باشید می توانید اسپانسر شوید.

درصورتیکه شما توسط یک اسپانسر موفق به کسب اقامت دائم کانادا شده اید و از اقامت شما کمتر از 5سال گذشته است شما نمی توانید اسپانسر شوید.

ویزای اسپانسر شیپ دیگر اعضای خانواده و یا خویشاوندان

شما می توانید در صورتی داشتن حداقل 18 سال و زندگی در کانادا بعنوان شهروند Citizenکانادایی و یا مقیم دائم Permanent Resident، برای دیگر خویشاوندان خود از قبیل :خواهر ،برادر ،برادر زاده ،خواهر زاده و غیره تحت شرایط زیر ،از طریق اسپانسر فامیلی کلاس برای اخذ اقامت دائم اقدام برای آنها اقدام نمایید. دریافت اقامت دائم برای افراد فوق از دو روش زیر امکانپذیر می باشد.

شرایط اسپانسر شیپ خویشاوندان بدون سرپرست (یتیم)

شما می توانید از این روش برای بستگان زیر جهت ویزای خویشاوندی و اخذ اقامت دائم کانادا برای آنها اقدام نمایید.

برادر و خواهر

برادرزاده و خواهر زاده

نوه

در این روش افرادیکه برای آنهااسپانسر می شوید باید هیچگونه سرپرستی نداشته ،زیر 18 سال سن و بدون همسر باشند.

شرایط اسپانسر شیپ دیگر بستگان

شما می توانید از این روش برای دیگر بستگان خود که در هر سنی هستند،جهت ویزا خویشاوندی و اخذ اقامت دائم برای آنها اقدام نمایید.

شرط لازم برای این روش این است که هیچ یک از خویشاوندان زیر در قید حیات و یا شهروند و مقیم دائم کانادا نباشند:

همسر

فرزند(سر،دختر،)

والدین (پدر و مادر)

مادر بزرگ و پدر بزرگ

یرادر و خواهر

خواهر زاده و برادر زاده

عمه ، خاله ، دایی و عمو

در صورتیکه فردیکه می خواهید اسپانسر او شوید همسر و فرزندی دارد این برنامه مهاجرتی شامل آنها نیز می شود.

 

وکیل رسمی مهاجرت کانادا،مشاور رسمی
مهاجرت به کانادا،ویزای دانشجویی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

مشاوره و راهنمایی

۰۹۰۲۹۱۹۱۸۳۰

86044362-86044786-
86044821

مهاجرت به استانهای کانادا

مطالب بیشتر مهاجرت کانادا

تبدیل clb به آیتلس کانادا تبدیل ilets به clb کانادا
ddd