مقدار گواهی تمکن مالی مهاجرت به کانادا

میزان تمکن مالی برای ویزای تحصیلی توریستی کانادا،میزان تمکن مالی کانادا

متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های نیروی کار ماهر (متخصص) فدرال و یا استانی و همچنین متقاضیان ویزای تحصیلی و توریستی می بایست برای دریافت نامه و گواهی تمکن مالی و یا گردش حساب خود از بانک ،مقدار مشخصی را در حساب بانکی خود در مدت زمان معین داشته باشند.مقدار تمکن مالی کانادا با توجه به تعداد اعضای خانواده متفاوت می باشد.میزان تمکن مالی کانادا هر ساله با تغییراتی هماره است که توسط اداره مهاجرت کانادا اعلام می گردد. تمکن مالی مورد نیاز جهت ویزاهای کانادا می بایست با توجه به نوع ویزای درخواستی برای یک مدت زمان مشخص در حساب متقاضی ثابت بوده و یا از حداقل مبلغ مورد نیاز کمتر نشود.

با انتخاب وکیل مهاجرت کانادا جهت انجام امور تحصیلی و یا اقامتی ،مسیر و پروسه مهاجرت را با اطمینان به پایان برسانید.

شرایط تمکن مالی مهاجرت به کانادا

گردش حساب تمکن مالی باید بنام متقاضی و یا همسر متقاضی باشد

گردش حساب تمکن مالی می تواند حساب مشترک متقاضی و همسر او باشد.

گواهی تمکن مالی می تواند از مجموع چند حساب بانکی متعلق به متقاضی و همسرش باشد.

اطلاعات تماس بانک مانند آدرس پستی، شماره تماس و آدرس ایمیل در نامه ذکر شده باشد.

گواهی تمکن مالی در سربرگ بانک باشد.

جدول میزان تمکن مالی 2019 مهاجرت به کانادا

جدول میزان تمکن مالی مهاجرت به کانادا 2019

 • وجه مود نیاز به دلار کانادا
 • 12669 دلار
 • 15772 دلار
 • 19390 دلار
 • 23542 دلار
 • 26701 دلار
 • 30114 دلار
 • 33528 دلار
 • میزان تمکن برنامه مهاجرتی کانادا
 • تعداد نفرات
 • یک نفر
 • 2 تفر
 • 3 نفر
 • 4 نفر
 • 5 نفر
 • 6 نفر
 • 7 نفر
مقدار تمکنمالی مهاجرت به کانادا

جدول میزان تمکن مالی مهاجرت به کانادا 2018

 • وجه مود نیاز به دلار کانادا
 • 12475 دلار
 • 15531 دلار
 • 19093 دلار
 • 23181 دلار
 • 26292 دلار
 • 29652 دلار
 • 33014 دلار
 • میزان تمکن برنامه مهاجرتی نیروی متخصص کانادا
 • تعداد نفرات
 • یک نفر
 • 2 تفر
 • 3 نفر
 • 4 نفر
 • 5 نفر
 • 6 نفر
 • 7 نفر

جهت آگاهی از امتیاز خود بای مهاجرت به کانادا می توانید شرایط برنامه های مهاجرتی زیر را بررسی نمایید.

تمکن مالی مورد نیاز مهاجرت به کانادا از طریق کار و تخصص تمکن مالی مورد نیاز جهت مهاجرت به کانادااز طریق تخصص و کار

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مهاجرت به کانادا و شرایط اخذ اقامت دائم کانادا با مشاورین این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

گروه و کانال تلگرام ویزای کار کانادا گروه تلگرام ویزای کار کانادا،کانال تلگرام ویزای کار کانادا،وکیل مهاجرتی ویزای کار کانادا
وکیل رسمی مهاجرت کانادا،مشاور رسمی
مهاجرت به کانادا،ویزای دانشجویی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

مشاوره و راهنمایی

۰۹۰۲۹۱۹۱۸۳۰

86044362-86044786-
86044821

مهاجرت به استانهای کانادا

مطالب بیشتر مهاجرت کانادا

تبدیل clb به آیتلس کانادا تبدیل ilets به clb کانادا
ddd