designated learning institution

یک مدرسه در کانادا که دانشجویان باید قبل از اقدام جهت اخذ پذیرش تحصیلی کانادا در آن پذیرفته شوند.متقاضیان تحصیلات در کانادا باید برای کالج و دانشگاه هایی که دارای DLI Number می باشند جهت اخذ پذیرش تحصیلی اقدام نمایند تا بتوانند برای مجوز تحصیلی و ویزا دانشجویی اقدام نمایند.

تمامی مدارس دوره متوسطه کانادا designated می باشند و متقاضیان تحصیل در این دوره ها در کانادا نیاز به داشتن DLI Number در فرم درخواستشان نیستند.

Labour Market Impact Assessment

LMIA یک سند و مدرک است که یک کارفرما در کانادا جهت استخدام نیروی کار خارجی باید در یافت کند. یک LMIA مثبت به این معنیست که نیروهای کاری موجود در کانادا پاسخگوی نیاز کارفرمای کانادایی نمی باشد و این کارفرما مجاز به استخدام نیروی کار خارجی می باشد.LMIA در برخی مواردConfirmation letter نیز نامیده می گردد.

یکی از برنامه های مهاجرت به کانادا،مهاجرت از طریق فنی حرفه ای می باشد که نیاز به پیشنهاد کار و LMIA مثبت می باشد.

National Occupational Classification

طبقه بندی ملی شغلی (NOC) فهرستی از تمام مشاغل در بازار کار کانادا است که هر شغل را با توجه به نوع مهارت و سطح مهارت توصیف می کند. NOC برای جمع آوری و سازماندهی آمار شغلی و ارائه اطلاعات بازار کار کانادا استفاده می شود.متقاضیان مهاجرت به کانادا در برخی از برنامه های مهاجرتی کانادا باید با توجه به این طبقه بندی مشاغل NOC مربوطه خود را پیدا و در فرمهای مربوطه ذکر نمایند.

ECI

Educational Credential Assessment که به اختصار ECIنامیده می شود ارزیابی مدرک تحصیلی متقاضی مهاجرت به کانادا می باشد که تایید و مشخص می کند آن مدرک معادل کدام مدرک تحصیلی در کانادا می باشد.

Elementary School

موسسه ای که برنامه های آموزشی را برای کودکان در کانادا فراهم می کند که پذیرش این مدرسه ها از سن4 تا 6 سالگی شروع می شود. سال ها آموزش این مدارس معمولا شامل مهد کودک (پایین ترین سطح) و کلاس های 1 تا 6 (در صورت داشتن مدارس متوسطه) یا کلاس های 1 تا 8 است.

وکیل رسمی مهاجرت کانادا،مشاور رسمی
مهاجرت به کانادا،ویزای دانشجویی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

مشاوره و راهنمایی

۰۹۰۲۹۱۹۱۸۳۰

86044362-86044786-
86044821

مهاجرت به استانهای کانادا

مطالب بیشتر مهاجرت کانادا

تبدیل clb به آیتلس کانادا تبدیل ilets به clb کانادا
ddd