مهاجرت به ایالت ساسکاچوان کانادا

برنامه مهاجرت به ایالت ساسکاچوان کانادا یکی از راههای ورود به کشور کانادا می باشد. این برنامه مهاجرت استانی شرایط اقامت دائم کانادا را برای کسانیکه می خواهند در استان ساسکاچوان زندگی کنند فراهم می آورد.نامزد و انتخاب شدن از طریق برنامه مهاجرتی ایالت ساسکاچوان تنها یکی ازمراحل اقدام برای تشکیل پرونده مهاجرتی می باشد و در نهایت همه پرونده ها باید برای تایید و اخذ اقامت به اداره مهاجرت کانادا ارسال گردد.

دولت فدرال تعداد نیروهای مورد نیاز ایالت ساسکاچوان را سالیانه بصورت هر برنامه جداگانه اعلام می نماید.برنامه های موجود برای مهاجرت استانی ساسکاچوان بصورت زیر می باشد.

با انتخاب وکیل مهاجرت کانادا جهت انجام امور تحصیلی و یا اقامتی ،مسیر و پروسه مهاجرت را با اطمینان به پایان برسانید.

برنامه مهاجرت نیروی ماهر ایالت ساسکاچوان International Skilled Worker Category

این برنامه مهاجرتی ایالت ساسکاچوان برای نیروهای ماهر خارج از کانادا که درخواست کار و زندگی در استان ساسکاچوان را دارندمناسب می باشد.برنامه مهاجرتی فوق دارای سه زیر شاخه می باشد:

برنامه مهاجرت نیروی ماهر ایالت ساسکاچوان (پیشنهاد کاری) Saskatchewan Experience Category Employment Offer

متقاضیان این برنامه مهاجرتی باید دارای پیشنهاد کار از یک کارفرما در ساسکاچوان بوده و حداقل شرایط لازم برای این روش مهاجرت را داشته باشند.

برنامه مهاجرت نیروی ماهر ایالت ساسکاچوان (شغل های مورد تقاضا) Saskatchewan Experience Category In-demand

متقاضیان این برنامه مهاجرتی باید دارای مهارت در شغل های مورد نیاز استان ساسکاچوان بوده وحداقل شرایط مورد نیاز برای این برنامه مهاجرتی ساسکاچوان را داشته باشند.

برنامه مهاجرت نیروی ماهر ایالت ساسکاچوان (اکسپرس اینتری) Saskatchewan Experience Category Express Entry

متقاضیان این برتامه مهاجرتی باید در سیستم اکسپرس اینتری کانادا پذیرفته شده و دارای شماره پروفایل باشند و همچنین شرایط مورد نیاز برنامه اکسپرس اینتری ساسکاچوان را داشته باشند.

برنامه مهاجرت تجربه ایالت ساسکاچوان Saskatchewan Experience Category

این برنامه مهاجرتی استانی ساسکاچوان برای مهاجرانی ست که توسط یک مجوز کار معتبردر حال حاضر در ساسکاچوان کار ور زندگی می کنند .این افراد می توانند از طریق این برنامه مهاجرتی استان ساسکاچوان برای اقامت دائم اقدام نمایند.

مهاجرت و اخذ اقامت دائم ساسکاچوان از طریق مجوز کار معتبر Applicants With Existing Work Permit

این برنامه مهاجرتی برای متقاضیانی ست که حداقل شش ماه در ساسکاچوان کار کرده ودیگر شرایط مورد نیاز این برنامه مهاجرتی را نیز دارند.

مهاجرت به ساسکاچوان از طریق تخصص در حوزه پزشکی و سلامت Health Professionals

این برنامه مهاجرتی برای متقاضیان حوزه سلامت از قبیل پرستاران،پزشکان و متخصصین سلامت در نظر گرفته شده است.متقاضیان این برنامه مهاجرتی باید حداقل شش ماه در یکی بصورت تمام وقت و با مجوز کار معتبر در زمینه فوق در ساسکاچوان کار کرده باشند.

برنامه مهاجرتی کارآفرین ساسکاچوان Entrepreneur Category

این برنامه مهاجرتی برای مهاجرانی که طرح و برنامه ای برای شروغ و راه اندازی کسب و کار در ساسکاچوان دارند مناسب می باشد.

برنامه مهاجرتی رده کشاورزی Farm Category

این برنامه مهاجرتی مناسب کشاورزان با تجربه ایست که قصد خرید و راه اندازی یک مزرعه در ساسکاچوان را دارند.

برنامه مهاجرتی نیروی ماهر ساسکاچوان International Skilled Worker Category

مهاجرت نیروی ماهر ساسکاچوان دارای سه زیر شاخه به شرج زیر می باشد.

برنامه مهاجرتی نیروی ماهر ساسکاچوان (پیشنهاد کاری)Employment Offer

این برنامه مهاجرتی برای درخواست کنندگانیکه دارای پیشنهاد کار بوده و حداقل شرایط مورد نیاز این برنامه را نیز دارند مناسب می باشد.

شرایط مورد نیاز :

خارج از کانادا زندگی می کنید و متقاضی پناهندگی نمی باشید.

کسب حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان

تجربه کاری حداقل یکسال در ده سال گذشته در شغل مورد نظر خود

حداقل سطح زبان CLB4(ممکن است کارفرماها . نهادهای نظارتی "regulatory bodies " نمره زبان بالاتری از شما درخواست کنند)

داشتن شرایط دریافت مجوز ساسکاچوان در صورتیکه شغل مورد نظر شما Regulated و نیاز به دریافت مجوز داشته باشد.

داشتن پیشنهاد کار دائم و تمام وقت در ساسکاچوان جهت شغلهای موجود در NOC 0,A,B ویادر designated trade in Saskatchewan

شغلهای خدمتکار مرتبط با پذیرایی غذا و نوشیدنی باید از طریق برنامه مهاجرت تجربه ساسکاچوان اقدام نمایند.

شغلها و متخصصین بهداشت و سلامت باید از طریق برنامه مهاجرت تجربه ساسکاچوان اقدام نمایند.

شرایط این برنامه مهاجرت هز لجظه امکان تغییر دارد ولی پرونده شما با شرایط زمان ارسال کامل پرونده مهاجرتی تان بررسی می گردد.

جزئیات نحوه کسب و محاسبه امتیاز

امتیاز شما از طریق پنج فاکتور زیر و با توجه به مدارکی که ارسال می کنیدمحاسبه و تایید می گردد.

تحصیلات و آموزش (حداکثر 23 امتیاز)

تجریه کاری (حداکثر 15 امتیاز)

سطح زبان (حداکثر 20 امتیاز)

سن (حداکثر 12 امتیاز)

میزان ارتباط و سازگاری با بازار کار ساسکاچوان (حداکثر 30 امتیاز)

شما باید مستندات لازم برای اثبات امتیاز کسب شده برای حداقل شرایط لازم را نیز اراده دهیدو بعنوان مثال اگر از قسمت تحصیلات امیتاز کسب نموده اید باید مدرک تحصیلی و ریز نمرات و در صورتیکه مدرک شما به زبان انگلیسی با فرانسه نمی باشد شما باید ترجمه رسمی آن را نیز ارسال نمایید.

جزئیات امتیاز بندی تحصیلات برای مهاجرت استانی ساسکاچوان
12 امتیاز
مدرک از دوره حداقل یکساله یا گواهی صلاحیت معادل آن
15 امتیاز
مدرک یا گواهی از دوره حداقل دو ساله
20 امتیاز
مدرک فنی حرفه ای که به تایید ساسکاچوان رسیده باشد
20 امتیاز
مدرک کارشناسی 3 سال یا بیشتر
23 امتیاز
مدرک کارشناسی ارشد یا مدرک دکترا

سابقه کار بدست آمده طی 10 سال اخیر در محاسبه امتیاز به حساب می آید. متقاضیان به ازای هر سال کار در 5 سال اخیر 2 امتیاز و به ازای هر سال کار 6 تا 10 سال قبل 1 امتیاز بدست می آورند. (حداکثر امتیاز در این بخش 15 است.)

جدول امتیاز بندی سابقه کار در 5سال اخیر (به ازای هر سال 2 امتیاز)
2 امتیاز
یک سال سابقه کاری
4 امتیاز
دو سال سابقه کاری
6 امتیاز
سه سال سابقه کاری
8 امتیاز
چهار سال سابقه کاری
10 امتیاز
پنج سال سابقه کاری
جدول امتیاز بندی سابقه کار در 6 تا 10 سال اخیر (به ازای هر سال 1 امتیاز)
0 امتیاز
یک سال سابقه کاری
2 امتیاز
دو سال سابقه کاری
3 امتیاز
سه سال سابقه کاری
4 امتیاز
چهار سال سابقه کاری
5 امتیاز
پنج سال سابقه کاری
جدول امتیاز و معادل سازی سطح زبان انگلیسی CLB به IELTS
امتیاز
Reading
Writing
Listening
Speaking
سطح زبان
12
IELTS3.5
IELTS4
IELTS4.5
IELTS4
CLB4
14
IELTS4
IELTS5
IELTS5
IELTS5
CLB5
16
IELTS5
IELTS5.5
IELTS5.5
IELTS5.5
CLB6
18
IELTS6
IELTS6
IELTS6.
IELTS6
CLB7
20
IELTS6
IELTS6
IELTS7.5
IELTS6
CLB8 و بالاتر
جدول امتیاز و معادل سازی سطح زبان انگلیسی CLB به TEFF
امتیاز
Reading
Writing
Listening
Speaking
سطح زبان
12
121-150
181-225
145-180
181-225
CLB4
14
151-180
226-270
181-216
226-270
CLB5
16
181-206
271-309
217-248
271-309
CLB6
18
207-232
310-348
249-279.
310-348
CLB7
20
233-247
349-370
280-297
349-370
CLB8 و بالاتر
جزئیات امتیاز بندی سن
0 امتیاز
داشتن سن زیر 18 سال
8 امتیاز
داشتن سن بین 18 تا 21 سال
12 امتیاز
داشتن سن بین 22 تا 34 سال
10امتیاز
داشتن سن بین 35 تا 45 سال
8 امتیاز
داشتن سن بین 46 تا 50 سال
0 امتیاز
داشتن سن بالای 50سال

شما می توانید 30 امتیاز از داشتن ارتباط قوی با استان ساسکاچوان که بر اساس شواهد مستند نشان می دهد شما قصد و توانایی کار و زندگی موفق در این استان را دارید کسب نمایید.چزئیات کسب امتیاز بشرح زیر می باشد.

جزئیات امتیاز بندی بر اساس انطباق پذیری
30 امتیاز
داشتن پیشنهاد کاری از یک کارفرما در ساسکاچوان
20 امتیاز
داشتن فامیل مقیم و شهروند کانادا توسط متقاضی و یا همسر
5 امتیاز
سابقه کار در ساسکاچوان( در5سال گذشته حداقل به مدت 12ماه با ویزای کارمعتبر)
5 امتیاز
سابقه تحصیلی ساسکاچوان(حداقل یکسال تحصیلی در مقاطع بعدازدبیرستان بامجوز )

فامیل وخویشاوندان می توانند شامل والدین، خواهر و برادر، پدربزرگ یا مادربزرگ، خاله یا عمه، عمو یا دایی، خواهرزاده یا برادرزاده، فرزندان خاله، عمه، دایی یا عمو و خویشاوندان نسبی ناپدری، نامادری و... باشند.

نحوه درخواست برنامه مهاجرتی نیروی ماهر ساسکاچوان Employment Offer

از تکمیل و اسکن مدارک زیر جهت ارسال برای پرونده مهاجرتی اطمینان حاصل نمایید.

تمام فرم های استانی و فدرال مورد نیاز

تمام مستندات مورد نیاز

کلیه مدارک و مستنداتیکه ثابت می نماید شما واجد شرایط مورد نیاز این برنامه مهاجرتی را می باشید.

همچنین مدارک زیر نیز مورد نیاز می باشد:

مستندات هویت (از قیبل پاسپوتر،کارت ملی و...)

اسناد تجربه کاری

مدارک تحصیلی

مدارک مهارت زبان

تمکین مالی

همچنین در طول ارزیابی پرونده ،ممکن است در صورت نیاز علاوه بر مدارک ذکر شده اسناد دیگری که در لیست فوق نباشد نیز درخواست گردد.

تمامی مدارک موردنیاز باید نسخه های کپی واضح و خوانا بوده و درصورتیکه هر یک از مدارک شما به زبانی غیر از انگلیسی یا فرانسوی باشد باید مدارک زیر رانیز ارسال نمایید:

یک نسخه کپی از اصل مدرک

یک نسخه کپی از ترجمه انگلیسی یا فرانسوی از مدرک

(اسناد ترجمه شده باید توسط دارالترجمه رسمی فوه قضائیه و مطابق با نیازمندی های فدرال صورت گیرد.)

درصورتیکه مدارک شما ناخوانا ،یا به زبان انگلیسی یا فرانسه ترجمه نشده باشد ،پرونده شما رد شده و ضمن توضیح علت مردود شدن آن ،شما را از دستورالعمل ثبت نام مجدد نیز آگاه می نمایند.

جزئیات در مورد مدارک مورد نیاز:

پیشنهاد کاری :داشتن پیشنهاد کار دائم و تمام وقت در ساسکاچوان جهت شغلهای موجود در NOC 0,A,B ویادر designated trade in Saskatchewan

پیشنهاد کاری شما باید از لحاظ موقعیت،حقوق و شرایط کاری باید با استاندارهای کانادا در آن شغل مطابقت داشته باشد.

نامه پبشنهاد شغلی شما باید موارد زیر در آن رغایت شده باشد:

خطاب به متقاضی اصلی باشد

دارای اطلاعات مربوط به عنوان شغلی، وظایف و مسئولیت، دستمزد، مزایا، و اطلاعات تماس شرکت باشد.

عنوان محل و موقعیت مکانی شما در ساسکاچوان

در سربرگ شرکت درج شده و توسط کارفرما امضا شده باشد.

پیشنهاد کاری باید قبل از درخواست و یا رد شدن پرونده شما توسط sinp تایید گردد:

کارفرما باید در وب سایت خدمات مهاجران ساسکاچوان ثیت نام و نیاز به جایگاه شغلی که شما برای ارزیابی در آن اقدام کرده اید را اعلام کرده باشد.

هنگامی که جایگاه شغلی تایید گردید،کارفرمای شما تصویب نامه شغلی(Job Approval Letter ) دریافت می کند که در آن جایگاه شغلی شما ،نام و کد NOC آن مشخص شده است که شما باید یک کپی از تصویب نامه شغلی (Job Approval Letter )را با پرونده مهاجرتی ارسال نمایید.

مدارک زبان:

مدرک تست سطخ زبان فرانسه ویا انگلیسی معادل CLB4 و یا بیشتر

حداقل سطح زبان CLB4 می باشد ولی ممکن است کارفرماها یانهادهای نظارتی "regulatory bodies " نمره زبان بالاتری از شما درخواست کنند.

اگر زبان مادری شما انگلیسی و یا فرانسه باشد شما نیاز به اراده مدرک زبان نمی باشید و در اینصورت شما از این قسمت امتیازی هم نمی توانید کسب نمایید.

درصورتیکه شغل مورد نظر شما( designated trade ) در زیر شاخه NOC Cباشد نیاز یه ارسال مدرک زبان می باشید حتی اگر زبان اصلی شما انگلیسی یا فرانسه باشد.

مدارک تحصیلی و آموزشی :

اگر شما پیشنهاد کاری دارید و مدعی کسب امتیاز از تجصیلات و آموزشی تان هستید باید یک یا بیشتر از مدارک زیر را ارسال نمایید.

اسناد ،مدارک گواهی تحصیل و آموزش،ریز نمرات که نشان می دهد شما کجا درس خوانده و چه دوره هایی را گذرانده اید.

گواهی تخصص حرفه ای ،گواهی عضویت در اتجادیه و یا انجمن های حرفه ای

گواهی کار آموزی یا گواهی که معادل یکی از برنامه های نظام آموزشی کانادا باشد بهمراه اطلاعات کامل از ساختار برنامه ،طول دوره و سازمان مربوطه

تجربه کاری :

شما یاید حداقل یکسال در ده سال گذشته بصورت تمام وقت تجربه کاری در زمینه حرفه مورد نظر داشته باشید.

شما باید برای اثبات سابقه کارهای گذشته که انجام داده اید از کارفرمایان قبلی خود نامه ای برای هر تجربه کاری که اعلام می نمایید،دریافت و ارسال نمایید.

اسنا باید نامه هایی از طرف سرپرست یا مسئول منابع انسانی ،چاپ شده بر روی سربرگ شرکت ،سازمان و یا سایر اسناد رسمی دولتی و مهر شده باشد.

هر نامه باید شامل موارد زیر باشد:

موقعیت شغلی شما و تاریخ استخدام

وظایف و مسئولیت های اصلی شما

تعداد ساعاتی که در هر هفته کار می کنید (در صورتیکه موقعیت شغلی شما تمام وقت نمی باشد)

اطلاعات تماس سرپرست و یا مدیر شما

مجوز کارهای Regulated

درصورتیکه شما قصد کار در حرفه ای که Regulated باشد دارید ، نیاز به دریافت مجوز (پروانه ) مربوطه در ساسکاچوان می باشد.شما باید مدرکی را که ثابت می کند مجوز و شرایط لازم جهت کار در آن حرفه در ساسکاچوان را دارید را دریافت و بهمراه پرونده مهاجرتی ارسال نمایید.

اسناد هویت ثبت احوال

جهت تائید هویت و وضعیت مدنی باید اسناد زیر را ارائه دهید:

ارائه شناسنامه شما (نفر اصلی پرونده)،شناسنامه همسر و فرزند تخت تکفل

ارائه گواهی ازدواج در صورتیکه متاهل هستید و در صورتیکه همسر شما فوت شده است گواهی فوت ارائه گردد.

در صورتیکه شما یا همسرتان طلاق داشته اند باید همه سند نهایی مربوط به همه طلاقها و در صورتیکه کودک تحت پشتیبانی دارید باید اسناد حمایت و حضانت کودک را ارائه نمایید.

ارائه اسناد ودرصورتیکه بچه ای را به فرزند خوانده ای پذیرفته اید.

اگر شما فرزنده خوانده ای دارید که پدر و مادر دیگر او به کانادا نمی آیند،باید نامه ای از پدر و مادر دیگرش دریافت نمایید که آنها از قصد مهاجرت شما به کشور کانادا (با کودک ) مطلع بوده و همچنین اثبات نمایید شما اختیارات قانونی برای انتقال بچه به بیرون از کشور و مسئولیت و حفاظت از بچه زیر سن بلوغ رادارید.

اگر شما فرزند خوانده ای دارید که بهمراه شما به کانادا نمی آید،شما باید یک دلیل مهم از عدم همراهی او (همراه با اسناد -بعنوان مثال جدایی قانونی ) بهمراه اسم ،سن و اطلاعات تماس از قبیل ایمیل ،آدرس پستی و شماره تلفن او ارائه نمایید.

گذرنامه

گذرنامه شما باید در تمام طول پروسه پرونده مهاجرتی شما(از زمان باز کردن پرونده مهاجرتی تا مرحله تایید و اخذ اقامت دائم ،دارای اعتبار باشد.

شما باید کپی صفحاتی از گذرنامه خود،همسرو فرزند که شامل:شماره گذرنامه ،نام و نام خانوادگی و محل تولد،تاریخ صدور ،تاریخ انقضاو عکس می باشد را ارائه نمایید.

اگر شما در کشوری زندگی می کنید که با محل تولد و ملیت شما نمی باشد باید یک کپی از ویزای آن کشوری که در حال حاضر در آن زندگی می کنید ارائه نمایید.

سوء پیشینه

اگر شما یا همراهان شما بالای 18 سال سن دارند و مرتکب جرم و یا به جرمی محکوم شده اند،باید یک کپی از گزارش پلیس از کشور یا کشورهای که در آن جرم رخ داده و همچنین کشوری که در حال حاضر در آن اقامت دارید فراهم نمایید. علاوه گزارش پلیس، ارسال هرگونه اسناد اثبات توانبخشی ضروری می باشد.

وکیل رسمی مهاجرت کانادا،مشاور رسمی
مهاجرت به کانادا،ویزای دانشجویی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

مشاوره و راهنمایی

۰۹۰۲۹۱۹۱۸۳۰

86044362-86044786-
86044821

مهاجرت به استانهای کانادا

مطالب بیشتر مهاجرت کانادا

تبدیل clb به آیتلس کانادا تبدیل ilets به clb کانادا
ddd