مهاجرت به کانادا از طریق پرستار خانگی

مهاجرت به کانادا از طریق پرستار خانگی و کودک،پرستار کودک کانادا

یکی از روشهای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت دائم ،مهاجرت به کانادا از طریق پرستار خانگی و مراقبت از کودکان و سالمندان می باشد.مهاجرت پرستاران خانگی بر پایه برنامه مهاجرت تجربه کانادایی می باشد.مهاجرت از طریق برنامه پرستاران ویژه کانادا به سه روش برنامه مراقبت و پرستاری از کودک در کانادا ،برنامه پرستاری از سالمندان کانادا و زندگی در برنامه مراقبت ویژه کانادا امکانپذیر است.

با انتخاب وکیل مهاجرت کانادا جهت انجام امور تحصیلی و یا اقامتی ،مسیر و پروسه مهاجرت را با اطمینان به پایان برسانید.

شرایط برنامه مهاجرت به کانادا از طریق پرستار کودک ،بچه

اگر در کانادا دارای تجربه کاری بعنوان پرستار کودک (خدمات مراقبت از کودک در منزل) داشته باشید می توانید از طریق برنامه مهاجرتی پرستار کودک کانادا ، اقدام به اخذ اقامت دائم کانادا نمایید.

داشتن حداقل دو سال سابقه کار تمام وفت پرستاری از کودک در کانادا را در چهار سال گذشته

منظور از کار تمام وقت در این برنامه مهاجرتی ،به منزله سی ساعت کار در هفته می باشد.

بعنوان یک ارائه کننده خدمات مراقبت و پرستاری از کودک باید کار شما در طبقه بندی مشاغل کانادا در NOC گروه 4411 و مطابق شرح وظایف درج شده در این گروه باشد.

شما باید از کودکان زیر 18 سال در خانه خود و یا در خانه کارفرما مراقبت کرده باشید و لزوما" نباید در خانه کارفرما زندگی کرده باشید.

والدینی که سرپرستی کودکی را به فرزندی پذیرفته اند،بعنوان پرستار کودک محسوب نمی شوند.

مدرک زبان مورد قبول برنامه مهاجرت از طریق پرستار کودک کانادا CLB5 جهت زبان انگلیسی یا فرانسه می باشد.

مدرک تحصیلی مورد نیاز ،حداقل یکسال تحصیل در مقاطع بعد از دبیرستان در کانادا و یا یکسال تحصیل در همین مقاطع در مراکز آموزش عالی در خارج از کانادا که مدرک آن ارزیابی و مورد تایید قرار گیرد،می باشد.

شرایط برنامه مهاجرت به کانادا از طریق پرستار خانگی

اگر در کانادا دارای تجربه کاری بعنوان پرستار خانگی (نگهداری از افرادیکه نیاز به خدمات و مراقبت ویژه پزشکی در منزل دارند) داشته باشید می توانید از طریق برنامه مهاجرتی پرستار خانگی ، اقدام به اخذ اقامت دائم کانادا نمایید.

داشتن حداقل دو سال سابقه کار تمام وفت بعنوان پرستار مجاز (ثبت شده) ،و یا کمک پرستار در چهار سال گذشته در کانادا

تجربه کاری متفاضی می بایست بصورت تمام وقت و حداقل سی ساعت در هفته باشد.تجربه کاری لزوما" پیوسته می تواند نباشد.

تجربه کاری شما باید مطابق طبقه بندی مشاغل کانادا در گروه در نظر گرفته شده برای برنامه مهاجرت پرستار خانگی کانادا مطابق زیر باشد.

NOC 3012 بعنوان پرستار مجاز و یا پرستار روانشناسی ثبت شده،

NOC 3233 بعنوان پرستار تجربی مجاز،

NOC 3413 بعنوان مراقب و کمک پرستار،

NOC 4212 بعنوان مراقب ویژه و ارائه خدمات در خانه از قبیل تهیه غداهای رژیمی ،مراقبت و غذا دادن ، کمک در لباس پوشیدن و حمام و بهداشت شخصی

مدرک زبان مورد قبول جهت NOC3012 پرستار مجاز و پرستار روانشناسی CLB7 ، مدرک زبان NOC3233 پرستار تجربی مجاز ، مدرک زبان NOC 3413 مراقب و کمک پرستار و NOC 4212 مراقب ویژه خانگی CLB5 می باشد.

از تاریخ اخذ مدرک زبان متقاضی نباید بیشتر از دو سال گذشته باشد. و امکان ارائه و بروز رسانی مدرک زبان میسر نمی باشد.

مدرک زبان مورد قبول برنامه مهاجرت از طریق پرستار کودک کانادا CLB5 جهت زبان انگلیسی یا فرانسه می باشد.

مدرک تحصیلی مورد نیاز ،حداقل یکسال تحصیل در مقاطع بعد از دبیرستان در کانادا و یا یکسال تحصیل در همین مقاطع در مراکز آموزش عالی در خارج از کانادا که مدرک آن ارزیابی و مورد تایید فرار گیرد،می باشد.

شرایط اخذ اقامت دائم برنامه مراقبین ویژه کانادا Live in

پرستاران و مراقبین ویژه کانادا می توانند در صورت داشتن دوسال تجربه کاری با شرایط زیر اقدام به اخذ اقامت دائم کانادا نمایند.

بیست و چهار ماه بصورت تمام وقت و مجاز ، یا 3600 ساعت بصورت تمام وقت در حداقل بیست و دو ماه کار کرده باشید.

تجربه کاری متقاضی باید ظرف چهار سال از زمان ورود او کسب شده باشد.

در محاسبه تجربه کاری ،زمانهایی که متقاضی جهت تعطیلات بیرون از کانادا بوده ، و همچنین مدتی که در کانادا بعنوان پرستار و مراقب بیرون از خانه کارفرما کار کرده محاسبه نمی گردد. اگر نجربه شما بعنوان پرستار و مراقب در بیرون از خانه کارفرما بوده می توانید از طریق برنامه پرستار کودک و یا برنامه مراقب و پرستار خانگی اقدام نمایید.

در صورتیکه همسر یا یکی از اعضای خانواده متقاضی سوء سابقه و یا بیماری واگیر داری داشته باشند پرونده او نیز تحت تاثیر آن قرارخواهد گرفت .

متقاضی باید همه اعضای خانواده خود را در پزونده مهاجرتی اعلام نماید و آنها نیز حتی اگر نصمیم ندارند فعلا" به کانادا وارد شوند می توانند همزمان با متقاضی جهت تست پزشکی (مدیکال چک) و سوء پیشینه (پلیس چک) اقدام نمایند . در صورت عدم اعلام و معرفی افرادی از خانواده در پرونده مهاجرتی بعدا" امکان اقدام جهت اخذ اقامت دائم برای آنها میسر نمی باشد.

در صورتیکه شرایط فوق را ندارید می توانید شرایط برنامه های مهاجرتی زیر را بررسی نمایید.

مهاجرت به کانادا از طریق  پرستار خانگی مهاجرت به کانادااز طریق  پرستار کودک کانادا

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مهاجرت به کانادا از طریق پرستار خانگی و یا دیگر برنامه های مهاجرتی کانادا با مشاورین این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

گروه و کانال تلگرام مهاجرت به کانادا از طریق پرستار خانگی کانادا پرستار بچه کانادا،کانال تلگرام ویزای کار کانادا،وکیل مهاجرتی ویزای کار کانادا
وکیل رسمی مهاجرت کانادا،مشاور رسمی
مهاجرت به کانادا،ویزای دانشجویی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

مشاوره و راهنمایی

۰۹۰۲۹۱۹۱۸۳۰

86044362-86044786-
86044821

مهاجرت به استانهای کانادا

مطالب بیشتر مهاجرت کانادا

تبدیل clb به آیتلس کانادا تبدیل ilets به clb کانادا
ddd