تبدیل IELTS به CLB

واحد سنجش و معیار سطح زبان در کانادا CLB می باشد.CLB مخفف عبارتCanadian Language Benchmark می باشد.حدود دو سوم مردم کانادا به زبان انگلیسی و الباقی آنها به زبان فرانسه صحبت می کنند. دو زبان انگلیسی و فرانسه ،زبان رسمی این کشور بوده و برخی از مردم به هر دو زبان تسلط دارتد و در برخی استانها بخصوص کبک ،زبان فرانسه بعنوان زبان اول مورد استفاده قرار می گیرد.متقاضیان مهاجرت و یا تحصیل در کانادا باید اقدام به یادگیری یکی از زبان انگلیسی و یا فرانسه نمایند .همچنین متقاضیان باید جهت محاسبه امتیاز برنامه مهاجرتی نمرات مدارک آزمونهای IELTS ,TEF , CELPIP را به CLB معادل سازی نمایند. جدول زیر راهنمای تبدیل و معادل سازی نمرات آزمون IELTS ,TEF , CELPIP به CLB می باشد.

جدول تبدیل و معادل سازی IELTS به CLB

 • CLB Level
 • CLB 10
 • CLB 9
 • CLB 8
 • CLB 7
 • CLB 6
 • CLB 5
 • CLB 4
 • Reading
 • 8
 • 7
 • 6.5
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3.5
 • Writing
 • 7.5
 • 7
 • 6.5
 • 6
 • 5.5
 • 5
 • 4
 • CLB TO
 • Listening
 • 8.5
 • 8
 • 7.5
 • 6
 • 5.5
 • 5
 • 4.5
 • IELTS
 • Speaking
 • 7.5
 • 7
 • 6.5
 • 6
 • 5.5
 • 5
 • 4
مهاجرت به کانادا،ویزای دانشجویی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

مشاوره و راهنمایی

۰۹۰۲۹۱۹۱۸۳۰

86044362-86044786-
86044821

مطالب بیشتر مهاجرت کانادا

تبدیل clb به آیتلس کانادا تبدیل ilets به clb کانادا
ddd