مهاجرت تجربه کانادایی

مهاجرت به کانادا ،مهاجرت به کانادا از طریق کار،ماجرت به کانادا از طریق تجربه کاری در کانادا

مهاجرت از طریق تحربه کانادایی نیز از طریق سیستم جدید اکسپرس اینتری Express Entry که توسط سازمان مهاجرت کانادا برنامه ریزی شده است صورت می گیرد.تمام اقدامات لازم جهت این پرونده مهاجرتی بصورت آنلاین صورت می گیرد.

حداقل شرایط لازم برای برنامه مهاجرت از طریق تجربه کانادایی

داشتن تجربه کاری در کانادا در طول سه سال گذشته به مدت 12 ماه بصورت تمام وقت (یا معادل همین مقدار بصورت نیمه وقت)

تجربه کاری بدست آمده در کانادا باید با مجوز کار مناسب همراه باشد.

داشتن سطح زبان مورد نیاز (در هر چهار مهارت اصلی)متناسب با شغل شما

این برنامه مهاجرتی کانادا برای خارج از استان کبک تنظیم شده است.( برنامه مهاجرتی استان کبک مجزا از سیستم express Entry می باشد.)

مهاجرت تجربه کاری کانادایی

در برنامه مهاجرت کاری کانادایی باید تجربه کاری شما در یک شرکت کانادایی و مطابق با طبقه بندی ملی مشاغل کانادا ،در سه گروه کاری زیر باشد:

شغلهای مدیریتی (NOC skill level 0)

شغلهای حرفه ای (NOC skill type A)

شغلهای تکنسینی ،فنی و مهارتی (NOC skill type B)

تجربه کاری شما باید 12 ماه بصورت تمام وقت و حداقل 30 ساعت در هفته و یا معادل همین مقدار بصورت نیمه وقت باشد.

کارتمام وقت : 30 ساعت کار در هفته در طول 12 ماه = 1560 ساعت کار در طول یکسال بصورت تمام وقت

نیمه وقت : 15 ساعت کار در هفته در طول 24 ماه = 1560 ساعت مار در طول یکسال بصورت تمام وقت

شما باید ثابت کنید شرح وظایف شغلیتون (شامل وظایف اصلی و مهم )مطابق با توضیحات موجود در NOC مورد نظر می باشد.

اگر از اعتبار مجوز کاری کانادا شما چهار ماه و کمی کمتر باقی مانده باشد،و شما شرایط bridging open work permit را داشته باشید و این به این معناست که شما می توانید شغل خود را حفظ نمایید .در اینصورت همچنان شرایط لازم جهت اقدام از طریق برنامه مهاجرتی تجربه کانادایی را دارید.

خود اشتغالی و کار آموزی بعنوان تجربه کاری کانادا در این سیستم مهاجرتی پذیرفته نمی شود.

تحصیلات

برای برنامه مهاجرت تحربه کانادایی نیاز به ارائه مدارک تحصیلی نمی باشد مگر اینکه بخواهید از این طریق امتیاز خود را افزایش دهیدکه در اینصورت شما نیاز به ارائه مدارک زیر را دارید .

اگر در کانادا تحصیل کرده اید :مدرک دبیرستان ،گواهینامه مدرک بعداز دیپلم ،دیپلم

اگر در خارج از کانادا تحصیل کرده اید :مدرک دبیرستان ،دیپلم ،گواهینامه مدرک بعداز دیپلم و ارزیابی شده توسط سازمانهای مورد تایید اداره مهاجرت کانادا که نشان دهد مدرک تحصیلی شما معادل مدارک همین سطح در کانادا می باشد.

زبان

حداقل معیار سطح زبان برای برنامه مهاجرت تجربه کانادایی برای کارهائیکه در طبقه بندی ملی مشاغل کانادا در گروه NOC O,A قرار میگیرند CLB7برای زبان انگلیسی و NCLC7 برای زبان فرانسه و همچنین برای کارهائیکه در گروه NOC B قرار می گیرند CLB5 برای زبان انگلیسی و NCLC5 برای زبان فرانسه می باشد.

زبان مورد قبول این برنامه مهاجرتی کانادا،زبان انگلیسی یا فرانسه می باشد.

همچنین از اعتبار مدرک زبان شما در زمان در خواست اقامت نباید بیش از دو سال گذشته باشد.

جدول معادل سازی سطح زبان انگلیسی CLB به IELTS
Reading
Writing
Listening
Speaking
سطح زبان
IELTS 4
IELTS 5
IELTS 5
IELTS 5
CLB5
IELTS 6
IELTS 6
IELTS 6
IELTS 6
CLB7
جدول معادل سازی سطح زبان فرانسه NCLC به TEF
Reading
Writing
Listening
Speaking
سطح زبان
IEF
IEF
IEF
IEF
NCLC5
IEF
IEF
IEF
IEF
NCLC7

در نهایت اگر شما ازدواج کرده اید و همسرتان نیز حداقل شرایط مورد نیاز برای این برنامه مهاجرتی کانادا رادارد ،یک نفر از شما و یا هر دو شما می توانید برای این برنامه مهاجرتی اقدام نمایید.

در صورتیکه شرایط فوق را ندارید می توانید شرایط برنامه های مهاجرتی زیر را بررسی نمایید.

مهاجرت به کانادا از طریقه تجربه کانادایی مهاجرت به کانادااز طریق تجربه کانادایی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مهاجرت به کانادا از طریق تجربه کار کانادایی با مشاورین این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

گروه و کانال تلگرام ویزای کار کانادا گروه تلگرام ویزای کار کانادا،کانال تلگرام ویزای کار کانادا،وکیل مهاجرتی ویزای کار کانادا
وکیل رسمی مهاجرت کانادا،مشاور رسمی
مهاجرت به کانادا،ویزای دانشجویی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

مشاوره و راهنمایی

۰۹۰۲۹۱۹۱۸۳۰

86044362-86044786-
86044821

مهاجرت به استانهای کانادا

مطالب بیشتر مهاجرت کانادا

تبدیل clb به آیتلس کانادا تبدیل ilets به clb کانادا
ddd