مهاجرت به کانادا استان نیوبرانزویک

یکی از روشهای مهاجرت به کانادا،برنامه مهاجرتی استانی نیوبرانزویک می باشد.برنامه ی مهاجرت به استان نیوبرانزویک، از بین متقاضیان مهاجرت به کانادا، به انتخاب افراد واجد شرایط و مورد نیاز این استان می پردازد. افرادی می توانند از طریق برنامه استانی نیوبرانزویک برای مهاجرت به کانادا اقدام کنند ،که یکی از اهدافشان انتخاب این استان برای زندگی ، کار و تحصیل در این استان باشد. از شهرهای شناخته شده در نیوبرانزویک می توان شهرهایی همانند فدریشن، سنت جان و مانکتون را نام برد. NBPNP برنامه ی مهاجرت استانی نیوبرانزویک است که از طریق دسته بندی زیر درخواست های واجد الشرایطین این استان را بررسی می نماید.

کارگرماهر با پشیبانی کارفرما New Brunswick PNP Skilled Workers with Employer Support

مهاجرت به کانادا از طریق استان نیوبرانزویک از طریق روش کارگر ماهر با پشتیبانی کارفرمابرای متقاضیانی می باشد که بااجازه کار موقت در استان نیوبرانزویک مشغول به کار می باشند. این متقاضیان می توانداز این روش برای اقامت دائم خود و اعضای خانواده اقدام نمایند.

داشتن سن بین ۲۲ تا ۵۵ سال

مهارت زبان انگلیسی در سطح CLB4 نمره آیلتس معادل

داشتن حداقل مدرک دیپلم

در استان نیوبرانزویک کار و زندگی کرده باشند

در استان نیوبرانزویک شغل دائمی و تمام وقت داشته باشند

داشتن شغل در یکی از مشاغل گروه 0,A,B ودر مشاغل گروه C از نوع 1و3و7و8 و مشاغل گروه D از نوع 1و3و7و8

کارگرماهر با پشیبانی خانواده New Brunswick PNP Skilled Workers with Family Support

در این روش متقاضی از طریق حمایت یکی از بستگان نزدیک که حداقل ۱۲ ماه متوالی قبل از تشکیل پرونده، مقیم استان نیوبرانزویک بوده ودارای اقامت دائم ویا سیتی زنی می باشد و نیز کمک مالی از دولت کانادا دریافت نمی نماید، می تواند اقدام به مهاجرت نماید و می بایست دراستان نیوبرانزویک زندگی کند.

حمایت متقاضی باید از طرف همسر، فرزند غیروابسته، خواهر یا برادر، خواهرزاده یا برادرزاده ویا نوه باشد

داشتن سن بین ۲۲ تا ۵۰ سال

مهارت زبان انگلیسی یا فرانسه (CLB4) معادل سازی آیلتس

داشتن حداقل ۲ سال سابقه مرتبط با شغل انتخابی در نیوبرازویک در ۵ سال اخیر

داشتن مدرک دانشگاهی با حداقل دوره سه سال تمام وقت یا مدرک فنی حرفه ای با حداقل دوره ۲ سال تمام وقت

داشتن بودجه کافی جهت شروع زندگی در استان میزان تمکن مالی

وکیل رسمی مهاجرت کانادا،مشاور رسمی
مهاجرت به کانادا،ویزای دانشجویی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

مشاوره و راهنمایی

۰۹۰۲۹۱۹۱۸۳۰

86044362-86044786-
86044821

مهاجرت به استانهای کانادا

مطالب بیشتر مهاجرت کانادا

تبدیل clb به آیتلس کانادا تبدیل ilets به clb کانادا
ddd