ویزای استارتاپ و مهاجرت از طریق اختراع

ویزای استارتاپ کانادا مناسب مخترعین می باشد .نخبگانی که دارای ایده نو، خلاقانه و قابل رقابت در مقیاس جهانی و پتانسیل ایجاد کسب و کار و کارآفرینی در کانادا را داشته باشند می توانند اقدم به مهاجرت از طریق اختراع به کانادا نمایند. مخترعین و نخبگان می توانند از طریق این برنامه موفق به گرفتن اقامت دائم کانادا از طریق اختراع برای خود و خانواده شوند.برای مهاجرت از طریق اختراع به کانادا باید اختراع و ایده مخترعین توسط سازمانهای تعیین شده در کانادا پشتیبانی و سرمایه گذاری شود.سازمان های تعیین شده،برای این منظور ،گروه های تجاری هستند که برای سرمایه گذاری یا پشتیبانی از شروع کارهای جدید(استارتاپ ها)تأیید شده اند. این سازمانهای موفقیت و یا عدم موفقیت ایده ها و اختراعات را بررسی می کنند و در نهایت اگر ایده ای مورد تایید قرار گرفت ،نامه پشتیبانی و سرمایه گذاری در این خصوص صادر می گردد و مخترعبن می توانند توسط ویزای استارت آپ اقدام به مهاجرت از طریق اختراع به کانادا (ویزای ثبت اختراع) نمایند.

شرایط مورد نیاز ویزای استارتاپ کانادا

اخذ نامه تایید ، پشتیبانی و سرمایه گذاری در خصوص اختراع و ایده جدید

حداکثر پنج نفر می توانند بعنوان مالک یک اختراع درخواست ویزا استارتاپ نمایند.

هر یک از درخواست کنندگان می بایست حق رای ده درصد درخصوص این اختراع داشته باشند و البافی رای متعلق به شرکت سرمایه گذار می باشد.

اخذ مدرک زبان معادل حداقل مهارت زبان کانادا CLB5

داشتن حداقل پشتیبانی مالی برای خود و خانواده همراه جهت زندگی در کانادا

متقاضیان ویزای استارتاپ کانادا همانند دیگر برنامه های مهاجرتی باید هزینه بررسی پرونده مهاجرتی را هنگام ارسال درخواست پرداخت نمایند.

مهاجرت به کانادا،ویزای دانشجویی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

مشاوره و راهنمایی

۰۹۰۲۹۱۹۱۸۳۰

86044362-86044786-
86044821

مطالب بیشتر مهاجرت کانادا

تبدیل clb به آیتلس کانادا تبدیل ilets به clb کانادا
ddd