اقامت کانادا از طریق تولد فرزند

تولد فرزند در کاناداريا،اقامت کانادا از طریق تولد نوزاد،هزینه تولد نوزاد در کانادا،اقامت دائم از طریق تولد فرزند

اخذ اقامت کانادا از طریق فرزند یکی از راههایی ست که بسیاری از متقاضیان در کنار دیگر راههای به کانادا،آن را بررسی می نمایند. بر طبق قانون شهروندی و تابعیت دولت کانادا، نوزادی که در خاک کانادا متولد می شود فارغ از تابعیت مادر و پدر و نیز ماهیت اقامتی آنها در کانادا (چه به صورت قانونی و غیر قانونی) شهروند کانادا محسوب می گردد و از بدو تولد از تمام مزایای شهروندی کانادا بدون زندگی در کانادا بهره مند می شود.قانون تولد فرزند در کانادا نه تنها شامل خاک کانادا بلکه شامل اراضی دریایی و هوایی کانادا نیز می باشد.از این رو تمام کودکان مهاجران، پناهندگان و شهروندان کانادا که در حریم دریایی و یا هوایی کانادا متولد شده اند طبق شرایط مهاجرت به کانادا به عنوان شهروندان کانادا محسوب می شوند. افرادیکه در یک سازمان خارجی همانند سازمان ملل متحد و یا بعنوان کارمند یک دولت خارجی در کانادا زندگی می کنند در صورت در این کشور صاحب فرزندشوند،فرزندان آنها شهروند این کشور محسوب نمی گردد.هزینه زایمان در صورتیکه والدین مقیم کانادا نباشند تخت پوشش بیمه قرار نمی گیرد و در صورتیکه از بیمه های خصوصی هم استفاده گردد تنها بخش کوچکی از این هزینه ها پرداخت می گردد.

مزایای تولد فرزند در کانادا

اخذ پاسپورت کانادا در بدو تولد (سفر،تحصیل و کار به اکثر کشورهای جهان ازجمله انگلستان بدون ویزا)

.برای حفظ پاسپورت کانادا ،کودک نیازی به اقامت و زندگی در کانادا ندارد و مادام العمر شهروند این کشور می باشد

تحصیل رایگان در مدارس کانادا

بهره مندی از خدمات پزشکی کانادا بصورت رایگان

اقدام برای اخذ اقامت کانادا برای پدر و مادر بعد از سن 18 سالگی

امکان همراهی یکی از والدین در زمان تحصیل فرزند در مدارس کانادا

خدمات بیمه ای تولد نوزاد در کانادا

بسیاری از شرکت های بیمه برای افراد زیر خدمات بیمه ای برای تولد فرزند در کانادا ارائه می دهند

خدمات بیمه تولد فرزند در کانادا برای دانشجویان خارجی که به تحصیل در کانادا مشغول می باشند

خدمات تولد فرزند در کانادا برای افرادیکه با ویزای کار در کانادا مشغول به کار می باشند.

خدمات بیمه تولد فرزند در کانادا برای کارمندان دولتهای خارجی که تابعیت و اقامت کانادا را ندارند

والدینی که نوزاد خود را در کشور کانادا به دنیا بیاورند،می توانند بواسطه پاسپورت کانادایی فرزندشان از طریق ویزای مولتی بلند مدت کانادا (تا قبل از اینکه فرزندشان به سن 18 سالگی برسد)به کانادا رفت و آمد نمایند و زمانی که فرزند شان به سن ۱۸ سالگی برسد، می تواند با استفاده از اسپانسر شیپ، اقامت دائم کشور کانادا را کسب نمایند.

وکیل رسمی مهاجرت کانادا،مشاور رسمی
مهاجرت به کانادا،ویزای دانشجویی کانادا،پذیرش تحصیلی کانادا

مشاوره و راهنمایی

۰۹۰۲۹۱۹۱۸۳۰

86044362-86044786-
86044821

مهاجرت به استانهای کانادا

مطالب بیشتر مهاجرت کانادا

تبدیل clb به آیتلس کانادا تبدیل ilets به clb کانادا
ddd