دوره های کوتاه مدت کالج های فنی حرفه ای کبک و اقامت دائم از طریق PEQ

کالج های فنی حرفه ای کانادا، اقامت کانادا از طریق دوره های فنی حرفه ای

مهاجرت به کانادا از طریق کبک و تحصیل در دوره های کوتاه مدت کالج های فنی حرفه ای کبک یکی از راههای مهاجرت به کبک و اخذ اقامت کانادا می باشد.هزینه پایین تحصیل و زندگی درکبک ،کوتاه بودن دوره های فنی حرفه ای کالج های کبک ،کارآموزی وآماده شدن برای بازار کار کانادا متقاضیان زیادی را جذب کالج های کبک کرده است.اخذ اقامت کانادا از طریق PEQ در کوتاه ترین زمان یکی دیگر از دلایل جذابیت این دوره های کوتاه مدت شده است.تحصیل در کالج های فنی حرفه ای کبک در دوره های یک ساله ،دو ساله و سه ساله امکانپذیر می باشد. متقاضیان دوره های یکساله رشته های فنی حرفه ای کالج های کبک ،پس از گواهی فنی حرفه ای کانادا می توانند در خواست ویزای کار نموده و پس از یکسال کار در کانادا درخواست اقامت کانادا از طریق PEQ نمایند.متقاضیان دوره های فنی حرفه ای دوساله کبک پس از اتمام دوره تحصیلی و یا شش ماه قبل از پایان دوره تحصیلی می توانند برای اقامت از طریق PEQ اقدام نمایند. اخذ پذیرش در برخی رشته ها بدون مدرک زبان آیلتس میسر می باشد.

ویزای کاردوره های کبک PEQ

مزایای تحصیل در دوره های کوتاه مدت یکساله فنی حرفه ای کالج بدون مدرک زبان

ویزای تحصیل دوره های فنی حرفه ای کانادا بدون مدرک زبان

هزینه پایین دور های تحصیل کوتاه مدت کالج کانادا

ویزای تحصیل دوره های فنی حرفه ای کانادا بدون مدرک زبان

کوتاه بودن دوره تحصیلی (یکسال)

ویزای تحصیل دوره های فنی حرفه ای کانادا بدون مدرک زبان

داشتن دوره کار آموزی

ویزای تحصیل دوره های فنی حرفه ای کانادا بدون مدرک زبان

بدون نیاز به مدرک زبان

ویزای تحصیل دوره های فنی حرفه ای کانادا بدون مدرک زبان

آماده شدن برای ورود به بازار کار

ویزای تحصیل دوره های فنی حرفه ای کانادا بدون مدرک زبان

اخذ گواهی معتبر فنی حرفه ای از کالج های کانادا

ویزای تحصیل دوره های فنی حرفه ای کانادا بدون مدرک زبان

اخذ ویزای کار بعد از تحصیل

ویزای تحصیل دوره های فنی حرفه ای کانادا بدون مدرک زبان

اقدام برای اخذ اقامت کانادا از طریق PEQ

ویزای کاردوره های کبک PEQ

شرایط اخذ اقامت دائم کانادا از طریق دوره های یکساله فنی حرفه ای از روش PEQ

گذراندن یک دوره حداقل یکساله در کبک و اخذ گواهی دوره فنی حرفه ای کبک

مهاجرت به کانادا از طریق فنی حرفه ای و کارآموزی

یکسال سابقه کار بعد از تحصیل در استان کبک

مهاجرت به کانادا از طریق فنی حرفه ای و کارآموزی

قصد اقامت و کسب موقعیت شغلی در کبک

مهاجرت به کانادا از طریق فنی حرفه ای و کارآموزی

مدرک زبان فرانسوی (در صورت گذراندن دوره تحصیلی به زبان فرانسه نیاز به ارائه مدرک زبان فرانسه نمی باشد)

مهاجرت به کانادا از طریق فنی حرفه ای و کارآموزی

داشتن تمکن مالی و تعهد به تامین نیازهای خود خانواده همره خود(همسر و فرزندان) برای حداقل مدت 3 ماه .

مهاجرت به کانادا از طریق فنی حرفه ای و کارآموزی

متقاضی می بایست در هنگام اقدام جهت برنامه PEQ ساکن کبک باشد

متفاضیانی که از بورس کشور خود در خصوص گذراندن دوره تحصیلی خود استفاده کرده و متعهد به انجام تعهدی در این خصوص می باشند و همچنین افرادیکه بیش از 36 ماه وقفه بین اتمام دوره تحصیلی و ارائه درخواست CSQ داشته باشند نمی توانند از این طریق اقدام به اخذ اقامت نمایند.

ویزای کاردوره های کبک PEQ

لیست رشته های فنی حرفه ای کوتاه مدت کالج های کبک

برخی از رشته های دور های کوتاه مدت کبک به شرح زیر می باشد.

هزینه دور های فنی حرفه ای کبک کارآموزی

Casualty Insurance

هزینه دور های فنی حرفه ای کبک کارآموزی

Financial Managment

هزینه دور های فنی حرفه ای کبک کارآموزی

Administrative Assistant

هزینه دور های فنی حرفه ای کبک کارآموزی

Medical Office Assistant

هزینه دور های فنی حرفه ای کبک کارآموزی

Animation Art and Design

هزینه دور های فنی حرفه ای کبک کارآموزی

Network and Internet Security Specialist

کالج های فنی حرفه ای کانادا

Program Analyst/Internet Solutions Developer

کالج های فنی حرفه ای کانادا

Web Design and Programming

کالج های فنی حرفه ای کانادا

Assistance Health Care Facilities

کالج های فنی حرفه ای کانادا

Dental Assistance

کالج های فنی حرفه ای کانادا

Early Childhood Education

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اقامت کانادا از دوره های کوتاه مدت و رشته های فنی حرفه ای کبک کانادا و اخذ اقامت کانادا از طریق PEQ با مشاورین این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

گروه و کانال تلگرام مهاجرت و اقامت کانادا از طریق دوره های فنی حرفه ای یکساله بدون مدرک زبان کانال تلگرام مهاجرت به کانادا از طریق دوره های کوتاه  فنی حرفه ای 
																						  گروه تلگرام ویزای کار کانادا
وکیل مشاور رسمی مهاجرت کانادا
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

تحصیل در دانشگاههای کانادا

ddd