تحصیل دوره های فنی حر فه ای و کاری و مهاجرت به کانادا

تحصیل دوره های فنی حرفه ای کانادا،مهاجرت فنی حرفه ای کانادا،دوره های کاری فنی حرفه ای کانادا PEQ،برنامه پی ای کیو کبک

تحصیل در دوره های آموزشی و کاری فنی حرفه ای و مهاجرت به کانادا یکی از روشهای اخذ اقامت دائم کانادا می باشد.با توجه به تغییرات اخیر برنامه های مهاجرتی و سخت شدن اخذ اقامت مستقیم از طریق این برنامه های مهاجرتی کانادا، ویزای تحصیلی دوره های فنی حرفه ای کانادا و مهاجرت از طریق مدرک فنی حرفه ای کانادا یکی از گزینه ها و انتخابهای جایگزین این برنامه های مهاجرتی شده است.هزینه پایین تحصیل در دورهای آموزشی فنی حرفه ای و کاری کانادا نسبت به تحصیل در دوره های دانشگاهی کانادا و اخذ ویزای کار کانادا و آمادگی جهت ورود به بازار کار کانادا، باعث محبوبیت پذیرش تحصیلی برای این دوره های کاری کانادا شده است.هزینه تحصیل در کالج های کانادا در دوره های فنی حرفه ای با توجه به کالج و شهر و ایالت محل تحصیل متغیر و از 19000دلار کانادا (هزینه تحصیل در یک دوره دوساله فنی حرفه ای کانادا)به بالا می باشد.متقاضیان تحصیل در دوره های کاری کانادا پس از اخذ مدرک فنی حرفه ای کالج های کانادا می توانند از طریق برنامه های مهاجرتی فارغ التحصیلان کانادا اقدام به درخواست اقامت کانادا نمایند.با توجه به محل تحصیل دانشجویان کانادا برنامه های مهاجرتی متعددی برای اقامت دائم دانشجویان وجود دارد که شرایط آنها متفاوت می باشد.یکی از برنامه های محبوب فارغ التحصیلان کالج های کانادا در دوره های آموزشی فنی حرفه ای ،برنامه PEQ می باشد.متقاضیان پذیرش تحصیلی و ویزای دانشجویی استان کبک می توانند پس از تحصیل در یک دوره دوساله فنی حرفه ای در این استان توسط این برنامه درخواست اقامت نمایند.مدت زمان بررسی درخواست های اقامت دائم از طریق برنامه PEQ کوتاه بوده و نیازی به سابقه کار نمی باشد.

مهاجرت به کانادا از طریق دوره های فنی حرفه ای  کاری

مزایای تحصیل دوره های آموزش فنی حرفه ای کبک

هزینه تحصیل دورهای فنی حرفه ای کانادا

هزینه پایین دوره های فنی حرفه ای کالج های کانادا

هزینه تحصیل دورهای فنی حرفه ای کانادا

مجوز کار حین تحصیل (2 ساعت در هفته)

هزینه تحصیل دورهای فنی حرفه ای کانادا

اخذ ویزای کار بعد از اخذ مدرک فنی حرفه ای کانادا

هزینه تحصیل دورهای فنی حرفه ای کانادا

اعتبار مدارک فنی حرفه ای کالج های کانادا برای کارفرمایان کانادایی

هزینه تحصیل دورهای فنی حرفه ای کانادا

یادگیری تخصص انتخابی در کمترین زمان

هزینه تحصیل دورهای فنی حرفه ای کانادا

آمادگی برای ورود به بازار کار کانادا

هزینه تحصیل دورهای فنی حرفه ای کانادا

درخواست اقامت دائم کانادا شش ماه قبل از اتمام دوره تحصیلی

هزینه تحصیل دورهای فنی حرفه ای کانادا

عدم نیاز به سابقه کار در زمان درخواست اقامت کانادا

هزینه تحصیل دورهای فنی حرفه ای کانادا

بررسی درخواست اقامت از طریق برنامه PEQ در مدت زمان کوتاه جزئیات بیشتر برنامه مهاجرتی PEQ کبک

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پذیرش تحصیلی و ویزای تحصیلی دوره های فنی حرفه ای کالج های کانادا با مشاورین این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

گروه و کانال تلگرام پذیرش تحصیلی دوره های کاری فنی حرفه ای کالج های کانادا کانال تلگرام ویزای تحصیلی دانشجویی فنی حرفه ای کانادا
وکیل مشاور رسمی مهاجرت کانادا
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

تحصیل در دانشگاههای کانادا

ddd