میزان تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا

میزان نمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا و افزایش امتیاز جهت برنامه های مهاجرتی کانادا یکی از راههای ورود به کانادا و ایجاد شرایط لازم برای اخذ اقامت کانادا از طریق برنامه های مهاجرتی موجود می باشد. دانشجویان متقاضی تحصیل در کانادا پس از دریافت پذیرش تحصیلی از دانشگاه،کالج و یا مدارس معتبر کانادا بر اساس شرایط خود می بایست برای درخواست ویزای تحصیلی کانادا اقدام نمایند. پذیرش تحصیلی کانادا گام اول و یکی از مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای دانشجویی می باشد.در مرحله بعدی اثبات تمکن و توانایی مالی مورد نیاز جهت تحصیل در کانادا یکی از موارد بسیار مهم به آفیسر اداره مهاجرت می باشد. اثبات این مسئله که دانشجو توانایی پرداخت هزینه های زندگی خود را به ویژه در یکسال اول دوره تحصیل دارد، حائز اهمیت است.

متقاضی ویزای تحصیلی کانادا می بایست به اداره مهاجرت کانادا ثابت نماید که می تواند از خودو خانواده همراه مادامی که در کانادا هستند همایت مالی نماید.دانشجویان متقاضی تحصیل در دانشگاههای کانادا می بایست حداقل میزان تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا را با توجه به تعداد اعضای خانواده در حساب بانکی خود نشان دهند. متقاضیان می توانند پشتیبانی مورد نیاز را را با موارد زیر اثبات نمایند.

میزان تمکن مالی برای کانادا

اثبات تمکن مالی ویزای تحصیلی کانادا

میزان تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا

ارائه رسید شهریه پرداختی دانشگاه

میزان تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا

ارائه صورت حساب بانکی به نام متقاضی باشد

میزان تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا

حساب بانکی ارائه شده توسط متفاضیان زیر 18 سال می بایست بنام والدین باشد.

میزان تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا

نامه تمکن مالی و گردش حساب بانکی متقاضی در چهار ماه گذشته

میزان تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا

ارائه اسناد ملکی به نام دانشجو در صورت وجود

میزان تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا

دانشجویان متاهل در صورتیکه املاک بنام همسر خود دارند نیز می توانند آن را نیز ارائه دهند

میزان تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا

میزان تمکن مالی ویزای تحصیلی افراد مجرد: شهریه دانشگاه + 10هزار دلار

میزان تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا

میزان تمکن مالی ویزای تحصیلی افراد متاهل : شهریه دانشگاه + 10 هزار دلار + 4هزار دلار

میزان تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا

میزان تمکن مالی ویزای تحصیلی افرادمتاهل و فرزند: شهرییه دانشگاه + 10 هزار دلار+4هزار دلار+3هزار دلار به ازای هر فرزند

میزان تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا

در صورتیکه متقاضی ویزای تحصیلی کانادا دارای بورسیه از دانشگاه مربوطه می باشد باید مدارک لازم جهت اثبات آن را ارائه نماید.

شرایط برنامه های مهاجرتی کانادا زیر را جهت ارزیابی شرایط خود بررسی نمایید.

مهاجرت به کانادا تمکن مالی مورد نیاز ویزای تحصیلی دانشجویی مهاجرت به کانادا از  تحصیل در کانادا
گروه و کانال تلگرام پذیرش تحصیلی دوره های کوتاه مدت کاری فنی حرفه ای کالج های کبک،مونترال،تورنتو،ونکوور کانال تلگرام ویزای تحصیلی دانشجویی دوره های کاری و ویزای کار کالج های مونترل،کالج تورنتو،کالج ونکوور و رشته های فنی حرفه ای کانادا
وکیل مشاور رسمی مهاجرت کانادا
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

تحصیل در دانشگاههای کانادا

ddd