اقامت کانادا از طریق تحصیل فرزند

اقامت کانادا از طریق تحصیل فرزند،مهاجرت از طریق فرزند

اخد اقامت کانادا از طریق تحصیل فرزند در مدارس کانادا یکی از فرصتهایی ست که والدین می توانند از این طریق به کانادا مهاجرت نمایند. دولت کانادا همواره از متقاضیان تحصیل در مدارس کانادا که شرایط لازم برای اخذ ویزای دانش آموزی کانادا را دارند استقبال می نماید.در حال حاضر یکی از آسان ترین و سریع ترین راههای وروذ به کانادا ثبت نام فرزندان در مدارس و اخذ اقامت کانادا از طریق تحصیل فرزندان می باشد.البته ثبت نام فرزندان در مدارس کانادا بخودی خود منجر به اقامت دائم برای والدین نمی گردد و این راه تنها دروازه ورود به خاک کانادا و سپس تبدیل ویزای همراه به اقامت کانادا می باشد.

شرایط اقامت دائم کانادا از طریق ثیت نام فرزند در مدارس کانادا

داشتن فرزند 6 تا 18 ساله

داشتن استطاعت مالی مورد نیاز (حداقل 10000دلار کانادا + هزینه یکسال تحصیلی مدارس کانادا)

ثبت نام فرزند در دوره مدارس دبستان و یا دبیرستان

بدون نیاز به مدرک زبان

اخذ ویزای همراه برای یکی از والدین بعنوان سرپرست و قیم

در این روش والدین دانش آموزان توسط ویزای گاردین (ویزای همراه) وارد خاک کانادا می شوند و پس از اخذ مدرک زبان می توانند برای اخذ پذیرش تحصیلی دانشگاههای کانادا برای خود اقدام نمایند.والدینی که موفق به اخذ ویزای دانشجویی برای خود شوند هزینه تحصیل فرزند آنها رایگان می شود و می توانند برای همسر خود نیز درخواست ویزای کار(Open work permit) نمایند., و در نهایت دانشجویان بین المللی کانادا بعد از تحصیل اجازه کار در کانادا را خواهند داشت و به این ترتیب فرصت و امتیاز لازم را برای اخذ دائم کانادااز طریق برنامه های مهاجرتی دانشجویان بین المللی را خواهند کسب نمود.

تبدیل ویزای همراه به ویزای دانشجویی

اقدام به اخذ مدرک زبان

اخذ پذیرش از دانشگاه های کانادا

تبدیل ویزای همراه به ویزای دانشجویی (هزینه تحصیل فرزند رایگان می گردد)

تبدیل ویزای همراه به ویزای دانشجویی

اخذ ویزای کار (Open Work Permit) برای همسر

اخذ مجوز کار پس از فارغ تحصیلی

اقدام از طریق برنامه های مهاجرتی دانشجویان بین المللی و اخذ اقامت کانادا

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اقامت کانادا از طریق تحصیل فرزند و پدیرش تحصیلی کدارس کانادا با مشاورین این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

گروه و کانال تلگرام مهاجرت و اقامت کانادا از طریق تحصیل فرزندان کانال تلگرام مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل غرزندان و ویزای دانش آموزی،
																						  گروه تلگرام ویزای کار کانادا
وکیل مشاور رسمی مهاجرت کانادا
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

تحصیل در دانشگاههای کانادا

ddd