مهاجرت به کانادا کبک بررسی مجدد پرونده های قدیمی

جزئیات امتیاز بندی برنامه متخصص کبک

مهاجرت به کانادا کبک یکی از راههای اخذ اقامت دائم کانادا می باشد. استان کبک نیز همانند استانهای دیگر دارای برنامه های مختلف مهاجرتی می باشد. با توجه به اینکه این استان دو زبانه ( زبان انگلیسی و فرانسه) می باشد ،دانش زبان فرانسه در برنامه های این استان از امتیاز ویژه ای برخوردار است .اداره مهاجرت کبک مطابق اطلاعیه جدید مجددا" بررسی پرونده های قدیمی (که بررسی آنها را کنسل اعلام نمود) مجددا" حهت بررسی در دستور کار قرارداد.

بر مبنای این اطلاعیه که در تاریخ 26 فوریه 2019 منتشر گردید 18000 پرونده قدیمی بررسی خواهد شد.وزیر مهاجرت کبک اعلام نمود تصمیم گرفته شده مبنی بر حذف پرونده های قدیمی ، افزایش سرعت بررسی برنامه جدید آریما و کاهش زمان بررسی پرونده ها بوده است.

بررسی مجدد برنامه مهاجرتی کانادا

روش بررسی پرونده های مهاجرتی کبک

مطابق اطلاعیه دولت کبک در خصوص 18000 پرونده قدیمی ،ابتدا 3700 پرونده مربوط به افرادیکه در حال حاضر با مجوز موقت داخل کبک زندگی می کنند بررسی خواهد شد.همچنین در خصوص 14300 پرونده باقی مانده در صورتیکه تصمیم بر عدم بررسی آنها گرفته شود ،ضمن اعلام به متقاضیان وجود پرداختی مرجوع خواهد شد.

با توجه به تغییرات اخیر برنامه های مهاجرتی کانادا در صورتیکه شرایط این برنامه ای مهاحرتی را ندارید می توانید با اخذ ویزای تحصیلی کانادا و گذراندن یک دوره تحصیلی از دیگر برنامه های مهارجرتی که مختص فارغ تحصیلان کانادا می باشد برای اخذ اقامت دائم کانادا اقدام نمایید.

برنامه های مهاجرتی زیر نیز از جمله برنامه های پرطرفدار برای اخذ اقامت کانادا می باشد. برای اطلاع از شرایط این برنامه ها به صفحه مربوط به آنها مراجعه نمایید.

هزینه برنامه مهاجرت به کانادا از طریق کبک هزینه برنامه مهاجرت به کانادا از طریق کبک

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی های لازم برای اخذ مشاوره مهاجرت به کانادا با مشاورین این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

کانال تلگرام هزینه برنامه مهاجرت به کانادا از طریق کبک ،مونترال کانال تلگرام مهاجرت به کانادا هزینه برنامه مهاجرت به کانادا از طریق مهاجرتی کبک مونترال کانادا
اسامی وکلای مهاجرت به کانادا
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

مهاجرت به کانادا -آخرین اخبار

مهاجرت به کانادا -برنامه های استانی

ddd