تمدید برنامه سرمایه گذاری کبک

بهترین سرمایه پذاری در کانادا کبک،آسان ترین برنامه سرمایه گذاری اقامت کانادا

اخذ اقامت کبک از طریق سرمایه گذاری کبک یکی از آسان ترین و بهترین روشهای برنامه سرمایه گذاری کانادا می باشد.مطابق اداره مهاجرت کبک برنامه سرمایه گذاری 2018 در سال 2019 نیز تمدید گردید. اداره مهاجرت استان کبک روز 17 ژانویه 2019 زمان پذیرش پرونده های برنامه سرمایه گذاری کبک را تا 31 آگوست 2019 تمدید نمود.متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری که. سرمایه آنها حداقل دو میلیون دلار کانادا می باشد و در پنج سال گذشته حداقل دو سال سابقه مدیریت تمام وقت در یک مجموعه تجاری در زمینه های کشاورزی، صنعت در بخش های خصوصی، دولتی و یا سازمان های بین المللی اشتغال داشته اید، می توانید برای مهاجرت به کبک از طریق سرمایه گذاری اقدام کنید. شرایط متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق این برنامه سرمایه گذاری نظیر سن، تحصیلات، تجربه، زبان در بررسی این پرونده مورد توجه قرار خواهند گرفت اما متقاضیان برای دریافت اقامت دائم از این راه الزامی به دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه نخواهند داشت.همچنین متقاضیان برنامه سرمایه گذار کبک پس از دریافت اقامت دایم و ورود به کبک، الزامی به زندگی، کار و یا راه اندازی تجارت در این استان نداشته و می توانند استانهای دیپر را نیز برای زندگی انتخاب نمایند. این متقاضیان برای اعضای خانواده خود (همسر و فرزندان زیر ۲۲ سال ) نیز اقامت دائم دریافت می کنند.

شرایط برنامه سرمایه گذاری کبک

در صورتیکه شرایط فوق را ندارید می توانید شرایط برنامه های مهاجرتی زیر را بررسی نمایید.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری
کانال تلگرام مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک کانال تلگرام مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک،گروه تلگرام برنامه مهاجرتی کبک کانادا
اسامی وکلای مهاجرت به کانادا
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

مهاجرت به کانادا -آخرین اخبار

مهاجرت به کانادا -برنامه های استانی

ddd