قوانین جدید مهاجرتی آمریکا

قوانین جدید مهاجرتی آمریکا،ویزای دانشجویی آمریکا،ویزای تحصیلی آمریکا

مطابق قوانین جدید مهاجرتی آمریکا، از تاریخ 11 سپتامبر 2018 قوانین مهاجرتی آمریکا سخت تر خواهد شد و مطابق قوانین جدید این روند تمامی ویزاها از جمله ویزاهای دانشجویی آمریکا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. قوانین جدید به آفیسر این اجازه را می دهد که آسان تر و بدون در خواست مستندات اضافی بتواند پرونده ها را ریجکت نمایند

برای آگاهی از امتیاز خود جهت برنامه های مهاجرتی کانادا شرایط برنامه های زیر را بررسی نمایید.

مهاجرت به کانادا مهاجرت به کانادا از طریق تخصص
اسامی وکلای مهاجرت به کانادا
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

مهاجرت به کانادا -آخرین اخبار

مهاجرت به کانادا -برنامه های استانی

ddd