حداقل امتیاز لازم برای دعوتنامه بریتیش کلمبیا

امتیاز لازم برای ارسال دعوتنامه بریتیش کلمبیا

مهاجرت به کانادا از طریق بریتیش کلمبیا یکی از راههای اخذ اقامت دائم کانادا می باشد.ایالت بریتیش کلمبیا بصورت دوره ای و با توجه به شرایط برنامه مهاجرتی این استان،برای متقاضیان مهاجرت به کانادا که دارای حداقل امتیاز لازم برای مهاجرت یه بریتیش کلمبیا می باشند دعوتنامه ارسال می نمایند.ارسال دعوتنامه بریتیش کلمبیا با توجه به نیاز این استان در طول سال بصورت منظم انجام می گردد و متقاضیان واجد شرایط می توانند از این طریق برای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت دائم اقدام نمایند.

متقاضیان دعوتنامه بریتیش کلمبیا می توانند از طریق برنامه های مختلف این استان که شامل برنامه های اسکیل ورکر بریتیش کلمبیا،فارغ تحصیلان بریتیش کلمبیا و برنامه های کارآفرینی بریتیش کلمبیا می باشد برای مهاجرت به کانادا از طریق بریتیش کلمبیا اقدام نمایند.

امتیاز ارسال دعوتنامه مهاجرته به بریتیش کلمبیا

جزئیات آخرین دعوتنامه ارسالی برای متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق بریتیش کلمبیا

ارسال دعوتنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا

برنامه SI – Skilled Worker: حداقل امتیاز دعوت شده 85 امتیاز

ارسال دعوتنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا

SI – International Graduate: حداقل امتیاز دعوت شده 94 امتیاز

ارسال دعوتنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا

EEBC – Skilled Worker: حداقل امتیاز دعوت شده 85 امتیاز

ارسال دعوتنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا

EEBC – International Graduate: حداقل امتیاز دعوت شده 94 امتیاز

ارسال دعوتنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا

SI – Entry Level and Semi-Skilled: حداقل امتیاز دعوت شده 67 امتیاز

ارسال دعوتنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا

تاریخ ارسال دعوتنامه :12 فوریه 2019

امتیاز ارسال دعوتنامه مهاجرته به بریتیش کلمبیا

جزئیات دعوتنامه ارسالی برای متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق بریتیش کلمبیا

ارسال دعوتنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا

برنامه SI – Skilled Worker: حداقل امتیاز دعوت شده 85 امتیاز

ارسال دعوتنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا

SI – International Graduate: حداقل امتیاز دعوت شده 95 امتیاز

ارسال دعوتنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا

EEBC – Skilled Worker: حداقل امتیاز دعوت شده 85 امتیاز

ارسال دعوتنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا

EEBC – International Graduate: حداقل امتیاز دعوت شده 95 امتیاز

ارسال دعوتنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا

تاریخ ارسال دعوتنامه :5 فوریه 2019

متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق بریتیش کلمبیا و اخذ دعوتنامه از طریق این استان می بایست یکی از برنامه های مهاجرت بریتیش کلمبیا را متناسب با شرایط خود انتخاب و اقدام نمایند.

در صورتیکه شرایط فوق را ندارید می توانید شرایط برنامه های مهاجرتی زیر را بررسی نمایید.

مهاجرت استانی کانادا انتاریو مهاجرت به کانادا از طریق آنتاریو

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی های لازم برای اخذ مشاوره مهاجرت به کانادا از طریق برنامه استانی بریتیش کلمبیا کانادا با مشاورین این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

کانال تلگرام مهاجرت به کانادا از طریق بریتیش کلمبیا کانال تلگرام مهاجرت به کانادا از ارسال دعوتنامه بریتیش کلمبیا،گروه تلگرام برنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا کانادا
اسامی وکلای مهاجرت به کانادا
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

مهاجرت به کانادا -آخرین اخبار

مهاجرت به کانادا -برنامه های استانی

ddd