برنامه جدید مهاجرت به کانادا

برنامه جدید مهاجرت به کانادا،Rural and Northern Immigration Pilot

برنامه های مهاجرت به کانادا همراه در طول سال با توجه به نیاز این کشور با تغییرات همراه می باشد.ایالتهای کانادا نیز با توجه به کمبودهای آن استان و با هدف تامین نیاز های محلی برنامه های مهاجرتی خود را تنظیم و در طول مسیر مطابق اهداف خود تغییر می دهند.

در کنار برنامه های مهاجرتی موجود دولت کانادا برنامه های مهاجرتی جدیدی را نیز با توجه به اهداف خود تنظیم و از این این برنامه های مهاجرتی کانادا اقدام به پذیرش مهاجرمی نماید. برخی از برنامه های مهاجرتی برای مدت های طولانی ماندگار و برخی نیز برای کوتاه مدت تنظیم می گردد.

برنامه حدید مهاجرت به کانادا

معرفی برنامه جدید مهاجرت به کانادا

اخیرا دولت کانادا در حال تنظیم برنامه جدید مهاجرت به کانادا می باشد.برنامه جدید مهاجرت به کانادا Rural and Northern Immigration Pilot نامیده شده است . این برنامه جدید مهاجرت به کانادا با تمرکز بر روی جوامع کوچکتر و محلی در کانادا به وجود آمده و قصد دارد با هدف کمک به اقتصاد کانادا در این جوامع کوچک اقدام به پذیرش مهاجر می کند. در حال حاضر این برنامه جدید مهاجرت به کانادا برای تشکیل پرونده و اقدام در دسترس نمی باشد و اخبار تکمیلی آن در آینده نزدیک توسط اداره مهاجرت کانادا منتشر خواهد شد.جهت اطلاع از جزئیات این برنامه مهاجرتی در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

برای اینکه همیشه از اولین اخبار و شرایط برنامه های مهاجرتی جدید و یا تغییرات برنامه های مهاجرتی موجود مطلع گردید در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

گروه تلگرام جاب آفر کانادا،کانال تلگرام ویزای کار کانادا کانال تلگرام جاب آفر کانادا،گروه تلگرام مهاجرت به کانادا از طریق تخصص

جهت اطلاع از شرایط برنامه های مهاجرتی موجود از لینک زیر استفاده نمایید. مهاجرت به کانادا از طریق جاب افر مهاجرت به کانادا از طریق ویزای کار

اسامی وکلای مهاجرت به کانادا
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

مهاجرت به کانادا -آخرین اخبار

مهاجرت به کانادا -برنامه های استانی

ddd