ظرفیت جدید برنامه مهاجرتی انتاریو کانادا

ظرفیت برنامه مهاجرتی انتاریو کانادا

برنامه های مهاجرتی استانی یکی از روشهای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت دائم این کشور می باشد. هر استان با توجه به الزامات خود و برای تامین نیاز های خود دارای برنامه های مختلف مهاجرت به کانادا می باشد.برنامه های مهاجرتی انتاریو با توجه به قرار گرفتن تورنتو در این ایالت توجه بسیاری از متقاضیان را به خود جلب نموده است. متقاضیانی که شرایط یکی از برنامه های مهاجرتی انتاریو را داشته باشند می توانند برای اخذ اقامت دائم کانادا اقدام نمایند.

ارسال دعوتنامه الکترونیکی انتاریو کانادا

ظرفیت جدید برنامه مهاجرتی انتاریو کانادا

برنامه استانی انتاریو (OINP) مطابق اعلامیه اداره مهاجرت انتاریو این استان در سال 2019 می تواند مجموعاً 6650 پرونده مهاجرتی را از طریق برنامه های مختلف انتاریو مختلف بپذیرد. علاوه بر این 250 پرونده اختصاصی به نیروهای کاری سطح متوسطی (NOC C) که در این استان مشغول به کار هستند اختصاص داده شده است.

برنامه Master Graducate Ontarioاز برنامه های مورد توجه مهاجرتی انتاریو می باشد.

برنامه های مهاجرتی زیر نیز از جمله برنامه های پرطرفدار برای اخذ اقامت کانادا می باشد. برای اطلاع از شرایط این برنامه ها به صفحه مربوط به آنها مراجعه نمایید.

ظرفیت جدید برنامه مهاجرت به کانادا از طریق انتاریو ظرفیت جدید برنامه مهاجرت به کانادا از طریق انتاریو

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی های لازم برای اخذ مشاوره مهاجرت به کانادا با مشاورین این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

کانال تلگرام ظرفیت برنامه مهاجرت به کانادا از طریق انتاریو کانال تلگرام مهاجرت به کانادا ظرفیت جدید برنامه مهاجرت به کانادا از طریق مهاجرتی انتاریو تورنتو کانادا
اسامی وکلای مهاجرت به کانادا
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

مهاجرت به کانادا -آخرین اخبار

مهاجرت به کانادا -برنامه های استانی

ddd