مهاجرت به کانادا از طریق انتاریو

مهاجرت به کانادا از طریق انتاریو

مهاجرت به کانادا از روشهای مختلف و برنامه های مختلف مهاجرتی امکانپذیر است.استانها و ایالتهای کانادا دارای برنامه مهاجرت به کانادای مختص خود دارند. متقاضیان مهاجرت به کانادا در صورت داشتن شرایط برنامه مهاجرت به کانادا از طریق انتاریو مختص نیروهای متخصص با دانش زبان فرانسه می توانند از این طریق جهت اخذ اقامت دائم کانادا اقدام نمایند.

اداره مهاجرت کانادا در دوره های مختلف برای متقاضیان این برنامه مهاجرت کانادا که 400 امتیاز کسب کرده باشند به صورت منظم در طول سال دعوتنامه ارسال می نماید.

جزئیات دعوتنامه های ارسال شده در سال 2019 بصورت زیر می باشد

مهاجرت به کانادا انتاریو

جزئیات آخرین دعوتنامه ارسالی برای متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق انتاریو

مهاجرت به کانادا از طریق انتاریو

ارسال 61 عدد NOI ویژه فرانسوی زبان ها از طرف استان انتاریو

مهاجرت به کانادا انتاریو

تاریخ صدور دعوتنامه :8 فوریه 2019

مهاجرت به کانادا انتاریو

تعداد دعوتنامه ارسال شده : 61

مهاجرت به کانادا انتاریو

تاريخ سابميت شدن پروفايل اكسپرس انتري:7 فوریه 2018 الی 7 فوریه 2019

مهاجرت به کانادا انتاریو

ارسال منظم دعوتنامه استانی آنتاریو برای فرانسوی زبانها بدون نیاز به شرط امتیاز 400

مهاجرت به کانادا انتاریو

روش اقدام : از طریق تشکیل پرونده در سیستم اکسپری اینتری کانادا

مهاجرت به کانادا انتاریو

جزئیات دعوتنامه ارسالی برای متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق انتاریو

مهاجرت به کانادا از طریق انتاریو

ارسال 29 عدد NOI ویژه فرانسوی زبان ها از طرف استان انتاریو

مهاجرت به کانادا انتاریو

تاریخ صدور دعوتنامه :4 فوریه 2019

مهاجرت به کانادا انتاریو

تعداد دعوتنامه ارسال شده : 29

مهاجرت به کانادا انتاریو

تاريخ سابميت شدن پروفايل اكسپرس انتري: 1 فوریه 2018 الی 1 فوریه 2019

مهاجرت به کانادا انتاریو

ارسال منظم دعوتنامه استانی آنتاریو برای فرانسوی زبانها بدون نیاز به شرط امتیاز 400

مهاجرت به کانادا انتاریو

روش اقدام : از طریق تشکیل پرونده در سیستم اکسپری اینتری کانادا

مهاجرت به کانادا انتاریو

جزئیات دعوتنامه ارسالی برای متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق انتاریو

مهاجرت به کانادا از طریق انتاریو

ارسال 38 عدد NOI ویژه فرانسوی زبان ها از طرف استان انتاریو

مهاجرت به کانادا انتاریو

تاریخ صدور دعوتنامه :38 ژانویه 2019

مهاجرت به کانادا انتاریو

تعداد دعوتنامه ارسال شده : 38

مهاجرت به کانادا انتاریو

تعداد کل دعوت نامه های صادر شده سال 2019 در این استریم: 38 دعوت نامه

مهاجرت به کانادا انتاریو

تاريخ سابميت شدن پروفايل اكسپرس انتري: 11 ژانويه 2018 الی 11 ژانویه 2019

مهاجرت به کانادا انتاریو

روش اقدام : از طریق تشکیل پرونده در سیستم اکسپری اینتری کانادا

آشنایی با برنامه های مهاجرتی استان آنتاریو کانادا

در صورتیکه شرایط فوق را ندارید می توانید شرایط برنامه های مهاجرتی زیر را بررسی نمایید.

مهاجرت استانی کانادا انتاریو مهاجرت به کانادا از طریق آنتاریو

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی های لازم برای اخذ مشاوره مهاجرت به کانادا از طریق برنامه استانی انتاریو کانادا با مشاورین این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

کانال تلگرام مهاجرت به کانادا از طریق انتاریو تورنتو کانال تلگرام مهاجرت به کانادا از طریق تخصص انتاریو،گروه تلگرام برنامه مهاجرتی انتاریو تورنتو کانادا
اسامی وکلای مهاجرت به کانادا
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

مهاجرت به کانادا -آخرین اخبار

مهاجرت به کانادا -برنامه های استانی

ddd