مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسر شدن فرزندان 2019

مهاجرت به کانادا از طریق والدین

یکی از راههای ورود به کانادا و اخذ اقامت کانادا،اسپانسر شدن فرزندان برای والدین (پدر ،مادر ،پدر بزرگ و مادر بزرگ) می باشد. مطابق اعلام اداره مهاجرت کانادا در اواخر ماه ژانویه 2019 برنامه اسپانسرشیپ والدین ، پدربزرگ و مادربزرگ در کانادا و اخذ اقامت از طریق فرزندان مجددا" باز خواهد شد. مطابق برنامه ریزی اداره مهاجرت کانادا در سال 2019 این سازمان در نظر دارد حدود 20000 پرونده اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ مادربزرگان را بپذیرد. والدینی که فرزندانشان در کانادا زندگی می کنند و شرایط اسپانسر شدن برای پدر و مادر رادارند ،می توانند از طریق فرزندان برای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت این کشور اقدام نمایند. مهاجرت به کانادا از طریق فرزندان و برنامه اسپانسرشیپ فامیلی به والدینی که فرزندانشان دارای اقامت دائم کانادا هستند و سن آنها بالای 18 سال است اجازه می دهد تا از این طریق برای اقامت دائم خود اقدام نمایند.

اداره اداره مهاجرت کانادا در سال 2019 در نظر داردبررسی پرونده های واجد الشرایط به ترتیب از پرونده های زودتر ارسال شده شروع نماید تا به این ترتیب حق کسانی که سالها در انتظار این برنامه هستند ضایع نشود.

در صورتیکه یکی از شرایط برنامه های مهاجرتی کانادا زیر را داشته باشید می توانید برای اخذ اقامت دائم کانادا اقدام نمایید.

مهاجرت به کانادا از طریق فرزندان ویزای کانادا

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برنامه های مهاجرتی کانادا با مشاورین این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

گروه و کانال تلگرام اقامت دائم کانادا از طریق فرزندان گروه تلگرام مهاجرت به کانادا از طریق فرزندان،کانال تلگرام مهاجرت کانادا،وکیل رسمی مهاجرتی ویزای کار کانادا
اسامی وکلای مهاجرت به کانادا
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

مهاجرت به کانادا -آخرین اخبار

مهاجرت به کانادا -برنامه های استانی

ddd