تغییرات جدید در شرایط سرمایه گذاری پرنس ادوراد

آخرین تغییرات جدید سرمایه گذاری پرسن ادوارد،مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

برنامه مهاجرت سرمایه گذاری پرنس ادوارد که یکی از برنامه های مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری بود مطابق اداره مهاجرت این استان تغییر نمود. در شرایط جدید مهاجرت به کانادا از طریق برنامه سرمایه گذاری پرنس ادوارد،متقاضیان این برنامه مهاجرتی همانند گذشته اقامت دریافت نمی کنند .در شرایط جدید سرمایه گذاری پرنش ادوراد متقاضیان ابتدا مثل سایر برنامه سرمایه گذاری استانی کانادا فرد پس از انتخاب با ویزای کار وارد استان می شود و پس از یکسال با راه اندازی بیزینس می تواند از طرف استان پذیرفته و برای اقامت دایم اقدام می کنند

کلیه متقاضیانی که پرونده آنها در جریان می باشند همانند قوانین قبلی مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری پرنس ادوارد بررسی می گردد و همچنان موفق به دریافت اقامت می شوند. قوانین جدید جهت پروده های جدید این برنامه سرمایه گذاری کانادا می باشد.

جزئیات و شرایط قبلی برنامه سرمایه گذاری پرنس ادوارد کانادا

متقاضیان دریافت مستقیم اقامت دائم از طریق برنامه های سرمایه گذاری کانادا می توانند همچنان از برنامه ای سرمایه گذاری زیر اقدام و مستقیما" اقامت کانادا را دریافت نمایند.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری نیوبرانزویک

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک

در صورتیکه شرایط فوق را ندارید می توانید شرایط برنامه های مهاجرتی زیر را بررسی نمایید.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری استانی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی های لازم برای اخذ مشاوره مهاجرت به کانادا از طریق برنامه استانی سرمایه گذاری کانادا با مشاورین این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

گروه تلگرام مهاجرت به کانادا از طریق برنامه استانی سرمایه گذاری کانادا،کانال تلگرام ویزای کار کانادا کانال تلگرام مهاجرت به کانادا از طریق برنامه استانی سرمایه گذاری کانادا،گروه تلگرام مهاجرت به کانادا از طریق تخصص
اسامی وکلای مهاجرت به کانادا
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

مهاجرت به کانادا -آخرین اخبار

مهاجرت به کانادا -برنامه های استانی

ddd