زمان بررسی پرونده های مهاجرتی ساسکاچوان

مدت زمان بررسی برنامه مهاجرت به ساسکاچوان تغییر کرد. مدت زمان برنامه استانی مهاجرت به کانادا از طریق استان ساسکاچوان مطابق اطلاعیه سازمان مهاجرتی ساسکاچوان افزایش داشته است.

برنامه مهاجرتی ساسکاچوان OID

مدت زمانی بررسی برنامه مهاجرت ساسکاچوان در استریم OID در مرحله دریافت دعوتنامه از 22 هفته به 26 هفته افزایش یافته است

همچنین بررسی مرحله فدرال برای این برنامه مهاجرتی بین 6 تا 12 ماه می باشد.

متقاضیانی که رشته آنها در لیست مشاغل ساسکاچوان رگولیت می باشد می بایست مدت زمان مورد نیاز برای اخذ تاییدیه رگولیت را نیز به این زمانها اضافه نمایند.

برنامه مهاجرتی ساسکاچوان Express Entry

مدت زمان بررسی برنامه مهاجرت ساسکاچوان در استریم های Express Entry در مرحله دریافت دعوتنامه از 17 هفته به 23 هفته افزایش یافته است.

همچنین بررسی مرحله فدرال برای این برنامه مهاجری بین 6 تا 12 ماه می باشد.

متقاضیانی که رشته آنها در لیست مشاغل ساسکاچوان رگولیت می باشد می بایست مدت زمان مورد نیاز برای اخذ تاییدیه رگولیت را نیز به این زمانها اضافه نمایند.

تاریخ انتشار مطلب: 12 جولای 2018

در صورتیکه شرایط فوق را ندارید می توانید شرایط برنامه های مهاجرتی زیر را بررسی نمایید.

لیست مشاغل ساسکاچوان کانادا مهاجرت مهاجرت به کانادا از طریق ساسکاچوان
اسامی وکلای مهاجرت به کانادا
پذیرش تحصیلی،ویزای تحصیلی

مهاجرت به کانادا -آخرین اخبار

مهاجرت به کانادا -برنامه های استانی

ddd